Tidendes forside

Lengdesnitt av tannrot fra Australopithecine fossil hominid funnet i Kobi Fora, Kenya. Snittet er fotografert i polarisert lys. Alveolarben, periodontalligament, cement og dentin er godt bevart tiltross for at kjeven har ligget i jorden i 1,6 millioner år. Foto: Randi Furseth Klinge og M. Christopher Dean.