Akademisk studieforbunds kurs

Akademisk studieforbund holder følgende kurs våren 2007:

  • Presentasjonsteknikk, 19. og 20. mars

  • Møteledelse, 12. og 13. april

  • Konfliktforebyggende kommunikasjon, 27. april

  • Økonomi for ikke-økonomer, 11. mai

Nærmere opplysninger kan fås på adressen www.aks.as