Tidendes forside

Forsiden viser kunstig farget elektronmikroopisk bilde av hivpartikler fra en infisert, hvit blodcelle (T-lymfocytt). Hiv (humane immunodeficiency virus) forårsaker aids (acuired immune deficiency syndrome). Viruset består av et RNA-genom pakket inn i proteiner. Rundt dette er det en lipidmembran som stammer fra vertscellen. Fra lipidmembranen stikker det ut virale glycoproteiner som viruset trenger for å trenge inn i en ny vertscelle. Når viruspartiklene forlater vertscellen, dør den, noe som er med på å gi det reduserte immunforsvaret som kjennetegner aids.