NTFs informasjonsmøte 2007:

Framtidas tannhelsetjenester

I Soria Moria-erklæringen fra høsten 2005 proklamerte regjeringen at den ville påbegynne arbeidet med en tannhelsereform i stortingsperioden 2005 – 2009. Da forelå alt NOU 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet, som ble heftig debattert året igjennom – ikke minst internt i NTF. Etter gjennomført høring ble arbeidet med en stortingsmelding iverksatt i 2006. Og 29. juni 2007 kom den endelig – Stortingsmelding nr. 35 (2006 – 2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester.

Tannhelsereformen er dermed påbegynt. Hva står det egentlig i denne meldingen? Og hva innebærer de ulike forslagene for dem som har sitt daglige virke i offentlig så vel som privat tannhelsetjeneste? Hovedtrekkene fra Stortingsmeldingen presenteres og konsekvensene belyses fra ulike vinkler gjennom fem innlegg. Det blir mulighet for spørsmål og korte innlegg fra salen i tillegg til det som foregår fra scenen.

Møteledere

Gunnar Lyngstad

President i NTF

Bjørn Røtnes

Generalsekretær i NTF

Kommentatorer og debattanter

Dag Reite

Spesialrådgiver i NTF

Turid Album Alstad

Fylkestannlege i Buskerud og leder av arbeidsutvalget for fylkestannlegene

Jan Theien

Leder av Sentralt forhandlingsutvalg og hovedstyremedlem i NTF

Helle Nyhuus

Privatpraktiserende tannlege og leder av OTS

Trond Augustson

Tannlege, Hordaland

Målgruppe

Tannleger

Tid

Fredag 12. oktober kl. 1030 – 1200