Tidende beklager

I forrige nummer av Tidende stod Cato Arnet oppført som 70-årsjubilant fordi NTF beklageligvis ikke hadde mottatt melding om at han var avgått ved døden før bladet gikk i trykken. Sekretariatet får dessverre ikke automatisk beskjed om dødsfall. Vi ber derfor medlemmene, gjerne via lokalforeningens styre, være behjelpelig med å gi NTF beskjed når en kollega er gått bort.