Personaliaspalten

Fra tid til annen opplever vi at medlemmer vil reservere seg mot at fødselsdagen deres nevnes i Tidendes personaliaspalte. Stort sett klarer vi å etterkomme ønsket, men av og til blir tiden for knapp. Vi ber om at de som vil reservere seg mot publisering av åremålsdager, gir skriftlig melding om dette minst seks uker i forveien.

 Vær oppmerksom på at Tidendes utgave som kommer i begynnelsen av august allerede trykkes i slutten av juni på grunn av ferieavvikling. Reservasjoner som gjelder fødselsdager i august og september må derfor meldes redaksjonen innen 10. juni. Vår adresse finnes i kolofonspalten på side 3 i dette heftet.