Tilbakeblikk

1907

Om referater

Til Den norske tandlægeforenings bestyrelse. Angaaende referatet fra den extraordinære generalforsamling, viser det sig nu, efterat jeg har nedlagt meget arbeide i det, at jeg desværre ikke ser mig i stand til at kunne levere noget tilfredsstilende uddrag af debatten. Jeg har i det længste troet, at jeg skulde kunne klare det, og derfor har jeg paa formandens gjentagne anmodninger om at gjøre det snart færdigt, svaret, at det ikke skulde vare længe, da jeg allerede havde udarbeidet endel. Hva der umuliggjør mit arbeide er, at mine notater, som blev gjort i debattens 2 sidste timer, er altfor ufuldstendige, og dette har sin aarsag i, baade fordi debatten var saa ivrig, og fordi jeg selv tilslut blev saa anstrængt, at jeg ikke magtet arbeidet. Jeg beklager meget, at jeg ikke har de fornødne kræfter til at kunne referere en debat, hvor lang den end er.

12. oktbr. 06. Ærbødigst Thorvald Moestue.

P. S. Det er en selvfølge, at formanden intet vidste om min skrivelse til bestyrelsen paa mødet fredag efterm.

Januar 1907, 3die hefte

1957

Profylakse

Overtannlege P. Holck, Bærum skoletannklinikker, skriver: «Tiden er nå moden for en tannhelsekampanje. Våre helsemyndigheter er begynt, og offentlig tannpleie vil oppmuntret øke anstrengelsene.

Det spørsmål jeg fremkaster i den anledning lyder – merkelig nok, kan en si – hvor står tannlegene selv i kostholdsbildet? Tar vi i tilstrekkelig grad konsekvensene av de regler vi foreskriver våre pasienter?

Jeg tror vi må gripe i vår barm og innrømme at saken har vanskelige sider. Men vi må også personlig ta mer alvorlig det vi plaprer ut om for andre. Kan vi vente resultater i vårt helsearbeide når vi selv ikke er sterkere i ånden enn de pasienter vi sukker over? Vel, overdrivelser er vi kanskje forsiktige med. Men la oss iallfall heretter ved våre offisielle sammenkomster mest mulig unngå matemner som i dag regnes for kariesbefordrende. Ellers utsettes vi for offentlighetens latter på grunn av mangel på konsekvens.»

Januar 1957, hefte 1

1997

Tilfredse uten tariff

Den første tiden var det stor usikkerhet, og styret fikk tilbakemelding om at enkelte ønsket at vi skulle gå inn i forhandlinger om ny tariff. Nå synes usikkerheten å være avløst av tilfredshet, sa formannen i PTE, Arne Kvassnes, da han innledet til diskusjon om honorarsituasjonen.

– PTLene har vært seg sitt ansvar bevisst, og vi har bestått første fase: Generelt sett var det halvannet års manglende prisøkning som ble dekket opp i løpet av første halvår. Nå må vi imidlertid advare medlemmene. Blir det for stor løssluppenhet med takstøkninger, kan vi vente tiltak fra Statens side, sa han. (PTEs landsting 1996.)

Januar 1997, nr. 1