Nye regler for spesialitetene

Sosial- og helsedirektoratet og Tannlegeforeningen sluttførte arbeidet med forslag til nye spesialistregler rett før jul. Forslaget ble da oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. De nye reglene blir midlertidige og vil gjelde fra 1. januar 2007.

Sissel Bjørntvedt er fagsjef i NTF. Hun har samarbeidet med Sosial- og helsedirektoratet om de nye reglene for de odontologiske spesialitetene. Foto: Gudrun Sangnes.

Bakgrunnen for at det nå utarbeides nye regler for de odontologiske spesialitetene, er at det er kommet tre nye spesialiteter i odontologi, og at reglene for de eksisterende spesialitetene hadde til dels utdaterte regelverk. Det var også store forskjeller mellom de fire spesialitetenes regelverk med hensyn til form og detaljeringsnivå.

– Med de nye reglene får alle syv spesialiteter likere eller mer standardiserte regelverk, forteller fagsjef Sissel Bjørntvedt i Den norske tannlegeforening. Hun understreker imidlertid at de nye reglene er midlertidige, og at de skal behandles av Rådet for spesialistutdanning og deretter ut på en høringsrunde, før de igjen sannsynligvis skal justeres, for så å bli endelige.

– Er det noe som er nytt for alle spesialitetene i det nye regelverket?

– Ja, vi har tilpasset reglene til en fremtidig situasjon der det er mulig å få desentralisert utdanning innen alle spesialiteter. Dette var en av forutsetningene fra departementet som oppdragsgiver, med utgangspunkt i Stortingesvedtaket om at det skal etableres kompetansesentra i alle helseregioner.

– Er det noe annet som er nytt og felles?

– Det er bestemt at en må ha to års praksis som allmenntannlege for å kunne påbegynne en spesialistutdanning. Tidligere var det slik at en måtte ha to års praksis før en kunne få godkjenning som spesialist. Inntil ett år av den praksisen som kreves før en starter utdanningen kan erstattes av dokumentert vitenskapelig arbeid.

– Sier de nye reglene noe om lønn under utdanning?

– Nei, det gjør de ikke. Men i NTF prøver vi på alle mulige måter å få til ordninger som gjør at kandidatene skal få lønn under spesialistutdanning, avslutter Sissel Bjørntvedt.

Sosial- og helsedirektoratet og NTF, med involvering av fakultetene, har samarbeidet om de nye reglene som nå skal behandles videre. Det er ikke sagt noe mer eksplisitt om tidsomfanget av utdanningen innen de ulike spesialiteter enn at de skal gjennomføres i løpet av en treårsperiode. En spesialisering innen oral kirurgi vil imidlertid fortsatt ta fem år.

Ellen BeateDyvi