Tilbakeblikk

1906

Amerikanske honorarer

Da det maaske kan interessere meddeles her nogle honorarer modtagne af tandlæger i Amerika. Det største er saavidt vides dr. Youngers på 7 000 dollars (kr. 26 110.00) for behandling av pyorrhæa alveolaris. Dr. Garretson modtog for en obturator 3 500 dollars (kr. 13 055.00)… Disse tal viser tydelig, at vore kolleger har forstaaelsen af sine arbeiders værdi, og at patienterne ligeledes har fuld respekt for tandlægens gjerning.

April 1906, 5te hefte

1956

For og mot bruken av fluor

Tormod Mørch, den gang ansatt ved Odontologisk Forskningsinstitutt, drøfter i en artikkel forskjellige tilførselsmåter av fluor: vannfluoridering, fluor i andre vehikler, pensling med fluor og fluor i tannpasta. Han konkluderer slik: «Selv om lokal applikasjon er tidsrøvende og medfører relativt store utgifter, er det nærliggende å anta at denne administreringsmåte burde ha betingelser for å være skikket for norske forhold, spesielt i områder hvor tilførsel per os er vanskelig å gjennomføre. På grunn av denne aktualiteten er grunnlaget for lokal applikasjon tatt opp til undersøkelse ved Odontologisk Forskningsinstitutt.» Fluor i tannpasta har han ikke tro på og avslutter artikkelen: «På nåværende tidspunkt synes det berettiget å stille seg meget skeptisk til fluoridering av tannpastaer.»

Mai 1956, hefte V

1996

Generalen

Tidendes objekt, generalsekretær Eivind Karlsen, fyller 60 år 24. april. Det kunne være på tide med noen avsløringer. Men det ser ikke lovende ut. Alltid behersket, alltid med «kontoret» ved siden av seg, en 50 cm tykk dokumentveske. Den står ikke ved senga om natta, men på stua, bedyrer han. Den er samvittigheten hans. Er det noen forskjell på fritid og arbeidstid? Han bekrefter det vi allerede vet: Generalsekretærstillingen i Tannlegeforeningen er ikke en jobb, det er en livsstil.

April 1996, nr. 5