Bedre kosthold men fortsatt for mye fett og sukker

Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet, melder Sosial- og helsedirektoratet. Men fra et helsemessig synspunkt inntar vi fortsatt for mye fett, sukker og salt, og for lite matvarer som er rike på stivelse, kostfiber og antioksidanter. Norsk gjennomsnittskost inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak. Innholdet av fett, særlig mettet fett, og sukker er imidlertid høyere enn ønskelig. Disse svakhetene i kostholdet medvirker til utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, forstoppelse, galleveissykdom, tannråte, jernmangel, benskjørhet og diabetes type 2.

Blant ungdom er inntaket av sukker betydelig høyere enn ønskelig. Det anbefales at tilsatt sukker utgjør høyst 10 prosent av energiinnholdet i kosten, mens de nasjonale kostholdsundersøkelsene viser at mellom 15 og 18 prosent av energiinntaket blant 4-, 9- og 13-åringer kommer fra slikt sukker.

Sukkervarer og leksedrikker utgjør en større andel av forbruskutgiftene enn matvaregrupper som henholdsvis frukt, grønnsaker og poteter; brød og kornvarer; meieriprodukter og egg. Norske forbrukere bruker eksempelvis tre ganger så mye penger på sukkervarer og leskedrikker som på fisk.

Likevel ser forbruket av sukkerholdig brus ut til å ha vært på sitt foreløpig høyeste nivå i 1997 med 93 liter per innbygger. Omsetningen av brus har minsket betydelig de siste årene, og var i 2003 og 2004 henholdsvis 85 og 79 liter per innbygger per år.