Nye seminarer om sykdom, mestring og minoriteter

Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring og Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse inviterer til seminaret «Ulike kulturer, hva så? Sykdom, mestring og minoriteter.» Målet med seminaret er å øke bevisstheten om hvordan medisinsk kunnskap brukes i arbeid med folk fra andre kulturer, at ulike måter å forstå sykdom på ikke nødvendigvis utelukker hverandre og at det faktisk finnes mye kompetanse på området

Seminaret ble første gang arrangert i januar 2006 og er omtalt i Tidende nr. 3/2006. Tannhelsepersonell var den gang ikke invitert, men nå byr altså sjansen seg. Erfaring tilsier at man må være raskt ute med å melde seg for å sikre seg en plass.

Det arrangeres tre seminarer i løpet av forsommeren, henholdsvis hos Næringsakademiet i Drammen 22. og 30. mai og i Stavanger i samarbeid med lærings- og mestringssenteret ved Stavanger sykehus 12. juni. Påmelding på www.nad.no