Kontingentsatser 2006

Etter behandling i representantskapet gjelder følgende kontingentsatser for 2006 (i kroner, inklusiv abonnement på NTFs Tidende):

Ordinært medlem, full kontingent

    4 900

Nordisk tannlege med dobbelt medlemskap, så lenge dette varer (felles nordisk avtale)

4 259

Ektepar/samboere forutsatt et felles eksemplar av Tidende

3 831

Stipendiatstilling/doktorgradskandidat med redusert inntekt – etter søknad

2 763

Utøver 50 % stilling eller mindre – etter søknad

Lege og tannlege, medlem av både Legeforeningen og NTF – etter søknad

Medlem som tar annet yrkesstudium, så lenge studiet varer – etter søknad

Fødselspermisjon – etter søknad

Pensjonister/ikke yrkesaktive

735

Studentmedlem etter tredje år

Studentmedlem som ønsker abonnement på Tidende

Nyutdannet tannlege første halvår etter avlagt eksamen

Utenlandsk tannlege (ikke nordisk) første år etter utstedelse av norsk autorisasjon.

Spesial-/spesialistkandidat (odontologisk videreutdanning) – etter søknad

Medlem bosatt utenfor Norden

1. gangs militærtjeneste – fritatt første halvår etter endt militærtjeneste

Ansvarsforsikringer 2006

Ansvarsforsikring for privatpraktiserende (inkl. offentlig ansatt som jobber mer enn 50 % i privat praksis)

924

Offentlig ansatt som innehar minst 50 % stilling i det offentlige

473

Offentlig ansatt og pensjonist som kun behandler familie og venner

473

Ansvarsforsikring implantologi u/spesialistutdannelse

5 355

Ansvarsforsikring implantologi m/spesialistutdannelse

    1 575