Tilbakeblikk

1906

«Kjennerudinet».

Bestyrelsen oplyser, at der ikke er anledning til at foretage forsøg med Kjenneruds injectionsvædske, da han selv for tiden opholder sig i Amerika, og ingen af dem, der har erhvervet sig retten til at bruge midlet, har lov til at udlaane det. Den af repræsentantskabet paatænkte fremgangsmaade er derved bortfaldt og vil kun blive fortsat, naar Kjennerud kommer tilbage, hvis foreningen saa ønsker, hvilket vil blive afgjort paa Maimødet.

Bestyrelsen har henstillet til Medicinaldirektøren, om det var mulig enten direkte eller gjennem foreningen, at sende tandlægerne sædvanligt circulære om «Kjennerudinet».

April 1906, 5te hefte

1956

Odontologisk Institutt i Bergen

I dette året er planleggingen av ny tannlegeutdanning i Bergen i full gang. Det er avholdt arkitektkonkurranse, og vi leser blant annet dette i Tidende om utfallet av konkurransen:

«Det som først og fremst slår en ved studiet av de innkomne utkast er den originale sans for humor som en rekke av de deltagende arkitekter må være i besittelse av. Denne har gitt seg utslag i «morsomme» mottovalg for utkastene, så som «En enda tann», «Spytt ut», «Tann for tann», «Pus ta’n», «Dra inn kjakan» osv. Vi får være takknemlig for at de premierte arkitekter hadde behersket sin lystighet og brukt mottoer som «Sancta Apollonia» (1. pr.), «Lys» (2. pr.) og «Rondo» (3. pr.).»

Mars 1956, hefte III

1996

Kvalitetshåndboken: Ditt hjelpemiddel for å komme i gang!

Det er ikke noe valg lenger. Offentlige myndigheter forlanger at man kvalitetssikrer sine rutiner både mht. internkontroll og prosedyrer ved behandling av pasienter. Prosjektleder for kvalitetssikringsarbeidet i NTF, Aleidis Løken, understreker imidlertid at kvalitetssikring ikke først og fremst er et spørsmål om mer offentlig kontroll, men om veien til en bedre organisert arbeidsplass i den alminnelige hverdag. Kvalitetshåndboken er hjelpemiddelet.

Januar 1996, nr. 2