Piratkopier i dentalbransjen:

Sertifisering av norske dentaldepoter

I en pressemelding informerer 3M Espe om at de har tatt opp kampen mot piratkopier i dentalbransjen.

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) kan så mye som 6 % av alle farmasøytiske produkter i verden være piratkopier. Visuelt kan disse kopiene vanskelig skilles fra originalene. Så lenge piratkopier eksisterer kan ikke 3M ESPE alene garantere originaliteten på produktene som til slutt ender opp i munnen på pasienten. «Vi kan ikke bare stå og se på at piratkopiering inntar dentalbransjen» sier en talsmann for produsenten. 3M ESPE har derfor som første produsent, sammen med norske dentaldepoter, tatt opp kampen mot piratkopier og uoriginale dentalmaterialer gjennom sitt nye sertifiseringsprogram «Partnership of trust». Norske dentaldepoter skal nå til enhver tid være sertifiserte som forhandlere av denne leverandørens produkter. Sertifiseringen krever at depotene garanterer at det som kjøpes, markedsføres og videreselges til alle landets tannleger er originalvarer. Dette skal sikres gjennom at man forplikter seg til kjøp enten direkte fra produsent eller gjennom et sertifisert mellomledd. Produsenten vil gjennomføre tilfeldige kontroller av varer på lager for å sørge for at avtalene overholdes. Til gjengjeld vil depotene kunne benytte et segl på produktene og i markedsføringen med teksten: «Certified Channel Partner».

Tannlegen kan trues med søksmål

Produsenten er avhengig av et samarbeid med sine forhandlere. Som verste konsekvens kan tannlegen uvitende benytte materialer som forårsaker helseproblemer for pasienten og i tillegg risikere søksmål. Som eneste produsent med et slikt program håper 3M ESPE nå at flere i bransjen vil følge etter for å sikre kvaliteten på pasientenes behandling. Det skal være trygt å motta tannbehandling i Norge, og det skal være trygt å kjøpe merkevarer gjennom norske dentaldepoter.

Global opplysningskampanje

Om kort tid lanseres en massiv global opplysningskampanje rettet mot tannleger verden over med informasjon om hvordan pasientenes sikkerhet nå skal ivaretas gjennom den nye sertifiseringsordningen. Gjennom opplysningsarbeid håper man å skaffe økt oppmerksomhet og kontroll i alle ledd av bransjen.