Rettelse

I Tidende nr. 4, side 192, er professor Per Stanley Thrane feilaktig omtalt som leder av forskningsutvalget ved fakultetet i Oslo. Thrane er prosjektansvarlig for studentenes semesteroppgaver, mens leder av fakultetets forskningsutvalg er prodekan for forskning, professor Ingar Olsen.