Fra Waterloo til Geitmyrsveien

Den nye utstillingen i foajeen i Geitmyrsveien 71 er åpnet. Her primus motor for prosjektet, Jarle Bragelien, ved skulpturen som Torstein Harbo er mester for.

Med dette som tittel inviterte Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV) ved Universitetet i Oslo til omvisning ved Det odontologiske fakultet den 26. januar. I invitasjonen står det at det «pågår registrering av et helt tannlegemuseum», og publikum får tilbud om å prøvesitte tannlegestoler fra 1870 til 1970, la seg skremme av fortidens tanntrekking og høre om hvordan Napoleon forsynte verden med «gjenbruksgebiss» etter slaget ved Waterloo. De tidligere odontologiske samlinger er nå en del av MUV som ble opprettet i 2001 og har vært i funksjon fra 2004, da kunsthistorikeren Bjørn Vidar Johansen ble ansatt som daglig leder.

Forut for omvisningene ble det foretatt høytidelig åpning av ny, lekker utstilling i foajeen inn mot Store auditorium i Geitmyrsveien 71. Den erstatter de tidligere glassmontrene med tannlegeinstrumenter, som nå er flyttet ned i kjelleren til de andre museale gjenstander som er under registrering.

Pensjonistgjengen som selv kaller seg «de odontologiske gamlinger», har under ledelse av en stadig like entusiastisk Jarle Bragelien arbeidet med opprydding og registrering siden slutten av 1990-tallet. De siste årene er fotografier og omtale av gjenstandene lagt inn på data, og når nettstedet til MUV blir operativt, kan man finne alt på nettet.

Før tidligere dekan Hans R. Haanæs fikk æren av å åpne utstillingen, var det taler både ved Edward B. Messelt (fakultetets kontaktperson), Jarle Bragelien og Bjørn Vidar Johansen. Messelt fortalte om hvordan samlingen var oppstått og om den redningsaksjon som ble utført før mye var i ferd med å havne på søppeldynga under en kjelleropprydding på fakultetet på 1980-tallet. Bragelien fortalte hvordan han sammen med kollegene Torstein Harbo, Grete Birmann Svensen, Oddvar Rolstad, Torunn og Thor Lunde samt tidligere depotmann Erik Nilsson, hver torsdag i en årrekke har foretatt opprydding og systematisering. – Vi har kanskje verdens største samling av utstyr, instrumenter og materialer, sa han stolt og beskrev hvordan han hadde klart å få fakultetet med på å avstå mer plass, slik at det gikk an å bevege seg mellom tannlegestoler og annet utstyr.

Bragelien fortalte videre at arbeidet med den nye utstillingen i foajeen hadde utgangspunkt i krav om bedre sikkerhet. De gamle montrene var usikret, og man stod i fare for at uerstattelige museale gjenstander kunne bli stjålet.

Mange har vært i aktivitet før man kom fram til det endelige resultatet. Ikke minst har det vært viktig å ha med seg en utstillingsarkitekt som har gitt utstillingen det rette profesjonelle preg. Den består av ti forskjellige elementer med tema som «fra smerte til velvære», ekstraksjon, røntgendiagnostikk, «kjøpetenner», plombering, forebyggelse av tannråte og «fra lærlingetid til akademisk studium».

Bjørn Vidar Johansen hilste fra MUV og orienterte om denne nyskapningen før han berømmet «de odontologiske gamlinger». – De har gjort et pionerarbeid, og jeg håper at dette kan stimulere til lignende arbeid på andre fakulteter, sa han før han overrakte blomster til Jarle Bragelien og museumsarkitekten, Lars Nerli.

Og Haanæs hadde med blomster til de samme to – samt til Torstein Harbo som hadde laget skulptur av ekstraksjonstenger, til fotograf på fakultetet, Jan Unneberg, og til kontaktpersonen, Edward B. Messelt. – Jeg har visst fått æren av å åpne utstillingen fordi jeg var dekan da forberedelsene startet. Vi fikk fart på oss da den gamle rektorkappen med tilhørende kjede ble stjålet fra en monter, sa han og gikk så bort og avdekket Harbos skulptur som er et blikkfang i utstillingen.

ReidunStenvik