Ny fagnemnd

 

NTFs nyvalgte fagnemnd har nylig hatt sitt første møte. Fagnemnden har fått tre nye medlemmer: Ivar Parmann, representant fra Troms Tannlegeforening og nettopp ansatt som leder for studentklinikken ved tannlegeutdanningen i Troms, Berit Øra representant for Sør-Trøndelag tannlegeforening og Pia Titterud Sunde, oppnevnt av Det odontologiske fakultet i Oslo. Leder og nestleder, Nina Wiencke Gerner og Inger Johanne Nyland representerer henholdsvis Oslo Tannlegeselskap og Rogaland Tannlegeforening, mens Christian Tønnessen er representant for Landsmøtekomiteen i Stavanger. Gunhild Vesterhus Strand, oppnevnt av Det odontologiske fakultet i Bergen, var ikke tilstede på møtet.

Bildet viser fra venstre: Christian Tønnessen, Inger Johanne Nyland, Ivar Parmann, Pia Titterud Sunde, Nina Wiencke Gerner og Berit Øra.