Kurskalender

10.–11. febr.

Oslo

NOFOBI-seminar. Hypnose, tankefeltsterapi og nevrolingvistisk programmering, nyttig ved behandling av odontofobipasienter? Henv. Tiril Willumsen, tiril@odont.uio.no

27.–29. april

Trondheim

Midtnorgemøtet. Henv. Kai Åge Årseth, Wesselsg. 5A, 7043 Trondheim. E-post: mnm@online.no

9.–10. juni

Loen

Loenmøtet. Henv. Bjørg Kaada, tlf. 57 72 14 20 (a), 57 82 25 90 (p), faks 57 72 14 21. E-post: bjoerg.kaada@c2i.net. Se også www.loenmoetet.no

12.–13. juni

Bergen

Overtannlegeforum. Henv. Jostein W. Eikeland, e-post: jostweik@online.no. Tlf. 33 18 22 51.

13.–15. juni

Bergen

Samfunnsodontologisk forum. Henv. Anne Høgestøl. E-post: anne.hoegestoel@dot.hordaland.org

24.–26. aug.

Solstrand fjordhotell, Os

Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry, årsmøte. Program og info: erik@eriksvendsrud.no, tlf. 977 19 434 eller www.saed.nu

12.–14. okt.

Stavanger

NTFs landsmøte.

11.–13. okt. ‘07

Trondheim

NTFs landsmøte.

23.–25. mars

Bella Center, København

Årskursus. Henv. Dansk tandlægeforening www.dtfnet.dk

22.–24. mars

Cairo, Egypt

The 12th International Dental Congress of The Egyptian Clinical Dental Society. For more information contact ecds12@egycalendar.com, website: www.egycalendar.com/ecds12

7.–9. april

Singapore

IDEM Singapore 2006. Henv. www.idem-singapore.com, e-post: c.busse@koelnmesse.de

24.–29. mai

Siena, Italia

Hvite fyllinger med lys fremtid i Toscana. Henv. NTF v/Hanne Larsson, e-post: hanne.larsson@tannlegeforeningen.no

27.–29. april

Alexandria, Egypt

«Sharing Experiences» 1. International congress. Alexandria Oral Implantology Association and the German Association of Dental Implants. Henv. Dina El Kharadly, e-post: coordinator@aoiaegypt.com eller www.aoiaegypt.com

23.–26. aug.

GøteborgSverige

18th International Congress of the IADH (International Ass. for Disability and Oral Health.) Henv. www.iadh.org eller e-post: stefan.axelsson@tako.no

22.–25. sept.

Shenzhen, Kina

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org

26.–28. okt.

Stockholm

Riksstämman. Henv. Elsie Ekander, e-post: elsie_ekander@tandlakarforbundet.se, tlf. +46 86 66 15 00

10.–11. nov.

Aalborg, Danmark

Symposium. Fast protetikk. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org

8.–10. mars ‘07

Bella Center, København

Årskursus. Henv. Dansk tandlægeforening www.dtfnet.dk

20. – 24. mars ‘07

Køln, Tyskland

Kølnmessen. IDS. Henv. www.ids-cologne.de eller e-post: c.wolber@Koelnmesse.de

24. – 27. okt. ‘07

Dubai

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org

24.–27. sept. ‘08

Stockholm

FDI. Henv. NTFs sekretariat v/Tordis Digernes, tlf. 22 54 74 19 eller www.fdiworldental.org