Politisk virkelighet

Bekymringsmeldinger skal tas alvorlig. Før jul ble jeg ringt opp av et medlem som driver egen praksis i en større by. Han var redd det nye hovedstyret ikke vil ta nok hensyn til privat sektor sett i lys av de til dels dramatiske forslag som fremmes i utredningen fra 2005 om det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Det ble en oppklarende og nyttig samtale for oss begge. Oppklarende i den forstand at den minnet om at god og tilstrekkelig informasjon er viktig, og dessuten at informasjonen antakelig aldri blir god nok. Selv om både Tidende og NTFs nettsted brukes flittig, er det slett ikke sikkert at alle medlemmer nås. Hvordan kan vi gjøre dette bedre?

Det er fra denne spalte mange ganger blitt anmodet om å bruke foreningen aktivt, og her kommer en ny anmodning. For noen år siden ble kvalitetssirkler introdusert. Min tanke er at disse nå bør revitaliseres i den hensikt å etablere nettverk i lokalforeningene for å få til bedre informasjonsflyt. Vi kan få større engasjement og derigjennom bidra til mer trygghet hos medlemmene. Og ikke minst kan sentrale tillitsvalgte få vektige innspill tilbake som grunnlag for videre arbeid. Det er mange av oss som har vårt daglige virke i små enheter. Mangel på informasjon og misforståelser kan lett føre til at frustrasjonen melder seg. Ikke la den ta overhånd! Bruk foreningen din.

Som det tidligere omtalte medlemmet fremhevet, skaper forslagene i NOU 2005:11 usikkerhet blant mange. Forslagene handler tilsynelatende mye om driftsbetingelser i privat sektor. Men minst like mye angår de arbeidsvilkårene for tannleger i offentlig sektor. Vår videre behandling av denne saken setter derfor foreningen på en organisatorisk prøve – som vi skal bestå!

Videre bearbeidelse av utredningen er i gang. I Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgås nå høringsuttalelsene, og Stortinget vil trolig sette tannhelse på sin dagsorden i løpet av 2006. I den politiske virkelighet møter vi for første gang på mange år en flertallsregjering, og det stiller oss overfor nye utfordringer. Mange saker vil nå være avgjort før de kommer til reell behandling i Stortinget. Det betyr at det må etableres sterkere kontakter med den politiske ledelsen og embetsverket i det enkelte departement. Dette er vi i skrivende stund i full gang med å legge til rette for. Jeg håper på et konstruktivt samspill med medlemmene gjennom et aktivt organisatorisk apparat.

GunnarLyngstad