Tannvernseminaret 2007

Fra kulturkollisjon til kommunikasjon

Norsk Tannvern arrangerer i mars 2007 et nytt seminar om helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten, med en litt annen vinkling enn tidligere. Prosjektet «Småtann», der småbarn i Oslo ble undersøkt i 2002 og 2004, viste at barn med ikke-vestlige mødre hadde langt mer karies enn barn av etnisk norsk opprinnelse. Tannhelsetjenesten prøver å gi alle barn det samme tilbudet, men resultatet blir svært ulikt. Hvorfor er det slik? Kan svaret finnes i vanskelig kommunikasjon med foreldrene på grunn av ulik kulturell bakgrunn? Sier Sosial- og helsedirektoratets veileder «Tenner for livet» noe om sammenheng mellom kultur og tannhelse?

Tannhelsepersonell og deres nærmeste samarbeidspartnere innen helsefremmende og forebyggende arbeid inviteres til en seminardag fylt med en rekke korte og noen litt lengre innlegg, og med litt kultur innimellom. Punktum for dagen settes med en hyggelig vrimlestund etter foredragene.

Foredragsholdere

Førsteamanuensis, spesialist i pedodonti Anne Skaare, Institutt for klinisk odontologi, UiO

Direktør Bjørn Horgen Ellingsen, Tannhelsetjenesten Oslo KF

Legestudent Mohammad Yousuf, Det medisinske fakultet, UiO

Integreringsrådgiver og forfatter Loveleen Rihel Brenna, Jessheim

TV-reporter Noman Mubashir, NRK, Oslo

Ledende klinisk ernæringsfysiolog Tonje Mellin-Olsen, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Tannlege Sadaf Haque Afzal, Tannhelsetjenesten Oslo KF

Tannpleier Bjørg Eikum Frogner, Tannhelsetjenesten Oslo KF

Tannlege Maria Sheikh, Den offentlige tannhelsetjenesten i Østfold

Avdelingsdirektør Liljan Smith Aandahl, Sosial- og helsedirektoratet

Loveleen Rihel Brenna driver eget konsulentfirma,har skrevet flere bøker om flerkulturelle spørsmål og er en mye brukt foredragsholder. Hun har hatt mange tillitsverv og er for tiden leder for Foreldreutvalget for grunnskolen. Med tyrkiske foreldre og oppvekst i Norge kan hun hente ut det beste fra to kulturer.

Noman Mubashir er ansatt i NRK hvor han har vært med i blant annet Frokost-TV, Sommeråpent og Migrapolis. Noman Mubashir er født i Norge og vet mye om hvordan det er å vokse opp som pakistanergutt i en norsk hverdag. Om dette har han skrevet boken «Mitt liv som Ola Noman».

Målgruppe

Tannhelsepersonell, helsesøstere, barnehageansatte, lærere og andre interesserte

Program

  • Tannhelsesituasjonen blant småbarn: Hva sier fakta?

  • Spesielle utfordringer i Oslo – hvordan håndteres dette?

  • Nye veier for å nå fram …

  • Mulighetenes barn: Kommunikasjon med ikke-vestlige kulturer

  • Kulturkollisjon i praksis – et norsk-pakistansk skråblikk

  • Fra vann og grønt til søtt og fett – eller omvendt

  • Holdninger og vaner hos innvandrerforeldre

  • Hvordan kan vi lykkes i praksis?

  • Fra pasient til tannlege som innvandrer

  • Tenner for livet – for alle?

Sted

Auditoriet, Oslo Kongressenter (Folkets Hus)

Tid

Torsdag 22. mars 2007 kl. 1000 – 1700

Seminaravgift

Kr. 1500 inkl. lunsj, pauseservering, vrimlestund med enkel servering etter seminaret og seminargave.

Påmelding

Påmelding kan gjøres på NTFs nettsted www.tannlegeforeningen.no Fullstendig program med påmeldingsskjema er sendt ut med Munnpleien nr. 2 – 2006. Dette kan rekvireres fra Norsk Tannvern på telefon 22 11 34 40 eller faks 22 11 34 41, ev. lastes ned fra www.tannvern.no eller fra NTFs nettsted.

Påmeldingsfrist

1. februar 2007