Mange former for plagiat

Tannteknikerfirmaet Scandinavian Dental Service AS i Trondheim mener at Dentalstøp Import AS i Bergen har plagiert deres ordreseddel, og på den måten forsøkt å få tak i deres kunder.

De to ordresedlene ser like ut, bortsett fra det øverste feltet med firmanavn og adresse.

Daglig leder i Scandinavian Dental Service, Svein Røsten, er opprørt over at firmaet Dentalstøp Import AS har tatt i bruk en direkte kopi av en ordreseddel som hans firma har brukt og utviklet gjennom 14 år.

– Ordreseddelen er en viktig del av vårt firmas identitet, forklarer Røsten. – Vi har gjennom mange år klart å opparbeide oss et godt rykte i markedet innen tannteknisk produksjon, med kvalitet, service, systemer og garantier som viktige begreper. At noen forsøker å sko seg på det vi har opparbeidet, føles krenkende. Vi er blitt nedringt av tannleger fra mange kanter av landet som lurer på hva som foregår, og om vi har åpnet filial i Bergen.

Erstatnigssak

Scandinavian Dental Service forbereder nå erstatningskrav mot Dentalstøp Import.

– Dette er en svært alvorlig sak, mener Røsten, som vil kreve en betydelig erstatning, med markedsføringsloven som utgangspunkt.

– Loven slår fast at plagiering er ulovlig og straffbart, sier Røsten, og fortsetter: – En ordreseddel er et viktig kjennemerke, og selv om mange tannteknikerfirmaer leverer like produkter, bruker vi ordresedler av ulikt utseende. Vi har utviklet vår ordreseddel gjennom 14 år, og alle vet at det er vi som står bak akkurat denne. Andre har liknende ordresedler, men vi har aldri vært borti konkurrenter som har kopiert oss direkte på denne måten, sier Røsten.

Hvor stort det endelige kravet overfor Dentalstøp Import blir, er ikke bestemt.

Vil trekke tilbake

Røsten forteller at han har fått e-post fra daglig leder Geir Davik i Dentalstøp Import, som sier at han vil gå ut overfor kundene sine og trekke ordreseddelen tilbake. Scandinavian Dental Services vil på sin side sende melding til alle sine kunder om det de mener er en plagiert ordreseddel.

– Dette tar tid, i tillegg til at denne saken har tatt konsentrasjonen vekk fra markedsføringsarbeidet, sier Røsten, som håper at Dentalstøp Import vil gjøre som de har lovet.

– Jeg har ingen kommentarer til denne saken, sier daglig leder Geir Davik i Dentalstøp Import AS til Tidende den 20. november, bortsett fra det jeg har sagt før om at tenner er tenner og faguttrykk er faguttrykk, og at slike ordresedler nødvendigvis må bli like. Jeg skjønner ikke at det skal lages et nummer ut av dette.

– Men er det riktig at dere har trukket ordreseddelen tilbake, slik dere har sagt til Scandinavian Dental Services?

– Vi sluttet å sende ut den ordreseddelen det er snakk om allerede den 6. november i år, lenge før det ble en sak ut av dette. I løpet av noen dager går det ut nye ordresedler fra oss, sammen med et brev som forklarer at den gamle er trukket tilbake, avslutter Geir Davik.

Ellen BeateDyvi