Implantology in General Dental Practice

Lloyd J Searson, Martin Gough og Ken Hemmings:

Implantatprotetisk behandling blir mer og mer integrert i praktiserende tannlegers hverdag. I stadig flere kliniske tilfeller vil slik behandling være førstevalg og bør ofte kunne tas hånd om av primærtannlegen. Mer kompliserte tilfeller vil bli henvist spesialist. Studentundervisningen dekker fremdeles ikke behovet for kunnskap om implantatprotetikk. Dermed vil kursvirksomhet og litteratur være av stor viktighet i årene fremover.

Denne lille boken i serien Quintessentials of Dental Practice er således svært aktuell og henvender seg til allmennpraktiserende tannleger som en innføring i området. Forfatterne er tre engelske kolleger med lang erfaring fra allmennpraksis og implantatprotetikk. Boken er lettlest, liten og lett. Språket er konsist med korte avsnitt og konklusjoner for hvert kapittel. Illustrasjonene er mange og gode. Åtte kapitler dekker alt fra historikk, indikasjonstilling og planlegging til kirurgi, protetikk og komplikasjoner. Det er svært få referanser.

En så liten bok om et såpass stort emneområde vil måtte være overfladisk. Men det er imponerende hva forfatterne har fått med av vesentlige forhold i implantatbehandlingen. Det er også formålet med boken. «Easy-to-read, well illustrated overview of keypoints and essential guidance» står det i forordet. Denne intensjonen er oppnådd, og boken anbefales til alle som ønsker innføring og økt kunnskap i implantatprotetikk. Også studenter vil ha stor glede av boken.

Knut Tornes

 

100 sider. London: Quintessence Publishing Co. Inc.; 2005. ISBN 1 – 85097 – 054 – 8.