Bone grafting in oral implantology.

Frederico Hernandez Alfaro:

Techniques and clinical Applications.

Rekonstruksjon av defekter og atrofi av benet i alveolarprosessen er blitt en viktig del av den preprotetiske kirurgi i forbindelse med implantatbehandling. Fra sporadiske artikler på begynnelsen av 1990-tallet, er benoppbygging av alveolarkammen blitt et sentralt tema i fagtidsskrifter og flere bøker er utgitt om emnet. Den foreliggende boken er et kirurgisk atlas for diverse teknikker til benhøsting og applikasjoner og retter seg til kolleger, kanskje mest spesialister, som steller med slik kirurgi.

Forfatteren og hans fem medforfattere er alle kjevekirurger ved universitetet og universitetssykehuset i Barcelona. De siste 12 år har de samlet materiale til boken. Resultatet kaller de en manual for kirurger i implantologisk praksis. Boken kan heller karakteriseres som et kirurgisk atlas med flotte bilder og illustrasjoner. Det er relativt lite tekst, men hver av de kliniske bildene har forklarende undertekster. Boken er delt inn i 10 kapitler som hver tar for seg forskjellige donorsteder. I bilder beskrives teknikker for å hente ut ben fra hofte, tibia, kalvariet og ikke minst fra forskjellige steder i kjevene. Anvendelsen av bentransplantatet til kjevedefekten illustreres også i bilder. Bildekvaliteten er imponerende.

Dette er ingen lærebok i kirurgi. Det er ingen vurdering av indikasjonsstilling til de forskjellige kirurgiske teknikkene. Komplikasjoner eller resultater er ikke nevnt. Referanselisten er svært knapp. Men for kolleger med erfaring er boken et lekkert supplement til lærebøker og fagartikler.

Knut Tornes

 

London: Quintessence Publishing Co. Inc.; 2006. 233 sider. Gjennomillustrert. ISBN 1-85097-103-X.