The sinus bone graft

Ole T. Jensen, redaktør:

I løpet av ganske få år er transplantasjon av ben eller bensubstitutt til kjevehulene blitt en vanlig og akseptert teknikk for å muliggjøre tannimplantatbehandling i atrofiske overkjevers posteriore deler. Bunnen av kjevehulen er en gunstig plass for ny bendannelse og bare sjelden byr slik behandling på komplikasjoner, infeksjoner, resorpsjoner eller avstøtning. Nå foreligger en vesentlig omarbeidet og oppdatert utgave av den omfattende læreboken i emnet. Første utgave ble regnet som basisbok og ble raskt utsolgt fra forlaget. Boken henvender seg til alle som driver implantasjonskirurgi.

Boken er dedisert Philip J. Boyne som er en av pionerene innen odontologisk benbiologi og som fremdeles er aktiv forsker og foreleser. Redaktøren selv er oralkirurg og driver privatpraksis i Denver, Colorado. Medarbeiderne er 58 mer eller mindre kjente fagfolk fra mange land.

Boken har, som vanlig fra dette forlaget, en lekker layout med mange fargeillustrasjoner og figurer av svært høy kvalitet. Den er delt opp i fire seksjoner med i alt 31 underkapitler. Seksjonene dekker biologiske vurderinger, transplantasjonsprinsipper, tekniske prosedyrer og fremtidsvyer. Med så mange forskjellige forfattere er det ikke til å unngå en del overlapping av stoff i de forskjellige kapitlene. Boken er imidlertid godt redigert, lettlest og enkel å orientere seg i. Referanselistene er omfattende. Bøker på områder hvor det hele tiden dukker opp ny viten, blir lett foreldet. Foreløpig virker denne topp oppdatert, og flere undersøkelser og stoff som er omtalt i boken, er publisert i tidsskrifter senere enn bokens utgivelse!

Boken dekker det som er verdt å vite om emnet per dags dato. Den representerer et godt supplement til faglitteraturen om den kirurgiske delen av tannimplantatbehandling.

Knut Tornes

 

London: Quintessence Publishing Co. Inc.; 2006. 366 sider. Gjennomillustrert. ISBN 0-86715-455-1.