Tilbakeblikk

1906

Hvorledes forebygge tændernes ødelæggelse

Fra foredrag ved Lauritz Haug på Tannlegeforeningens årsmøte 13. oktober 1906 sakses følgende:

«Kan nu vi tandlæger blive enige om en kortfattet fremstilling af mund- og tandpleien, nærer jeg det bedste haab om, at medicinaldirektør og departement skulle ville yde sin medvirkning til, at en saadan fremstilling optages i lærebøgerne, eller at i allefald departementet ved cirkulære til samtlige skolestyrer henleder opmærksomheden paa en saadan brochure med henstilling om at lægge den tilgrund for undervisningen i sundhedslære ved afsnittet om fordøielsen.»

December 1906, 2det hefte

1956

Kampen mot tannsykdommene i Norge

Helsedirektør Karl Evang var foredragsholder da Rogaland Tannlegeforening feiret 50-årsjubileum under NTFs landsmøte i Stavanger i 1956. Vi sakser fra foredraget:

«Selv om mange skanser er stormet, står den norske tannlegestand overfor en fiende som ikke viser noe tegn til svakhet, samtidig som standen har fått bedre våpen i hendene enn noen annen generasjon av tannleger før dem har hatt. Noe av det viktigste er dette: Det er foregått en vesentlig forskyvning i den norske befolknings oppfatning av tannsykdommer, fra en kosmetisk synsvinkel til en helsesynsvinkel, og slik at kravet på tannrøkt er vokst frem til et krav på lik linje med kravet om annen helserøkt. Ja, i visse henseender gis i dag tannrøkta prioritet foran annen helserøkt. Vi møter derfor en forståelse og villighet blant kommunene og fylkene og i statens organer til å gå inn for tannrøkten, som kan stå som eksempel for andre deler av helsearbeidet, og vi må smi mens jernet er varmt.»

November 1956, hefte IX

1996

NTF satser for fremtiden

Med visjonen «Dyktige og tilfredse tannleger med fornøyde pasienter» legger hovedstyret frem forslag til strategiplan for foreningen og trekker i første omgang opp strategier for foreningen frem mot år 2000. NTFs vedtekter danner grunnlaget, og planens virksomhetsidé, som er en forenklet utgave av formålsparagrafen, lyder slik: «NTF skal arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser samt det kollegiale samhold. Foreningen skal også arbeide til beste for odontologisk forskning og tannhelsen i Norge.»

Oktober 1996, nr. 14