NIOM og tannbleking med lys

I Tidende nr. 10 var det presentert en fagartikkel av NIOMs forskere om tannbleking med lys. Denne informasjonen ble også presentert i Dagbladets nettutgave 31.08, noe som jeg ble gjort oppmerksom på av en ny pasient. Basert på nettavisen vurderte pasienten å avbestille sin time til undersøkelse og eventuell bleking. Jeg mottok Tidende i posten 05.09, nesten en uke etter at deler av fagartikkelen var presentert til folket i Dagbladet.*

Jeg er meget bekymret for den generelle utviklingen når det gjelder dårlig eller negativ omtale av kosmetisk odontologi generelt blant folket og spesifikt blant kollegaer. Spesielt i de tilfeller der informasjon om produktet eller prosedyren er manglende eller direkte feil. Jeg jobber på en klinikk der tannbleking er blitt utført i 15 år, og alle typer blekemetoder er blitt utforsket. I denne tiden har det ikke forekommet ett eneste tilfelle av pulpitt, nekrose, fraktur o.l. grunnet blekingen. Vi har over tid funnet at «chairside» bleking gir best resultat, da dette overlater kontroll av blekeprosessen til tannlegene.

NIOM er det organet vi har i Norge som tester odontologisk relaterte produkter. Er det NIOMs ansvar å informere folket om sine resultater på slik måte at det vil så mistillit til tannleger? Tjener vi tannleger i Norge på at NIOMs forskningsdata «lekkes» til befolkningen gjennom media før det presenteres i vårt fagtidsskrift?

Odontologi er jo et felt som kontinuerlig endres og forbedres. Det er viktig at vi holder oss faglig oppdatert, men viktigst av alt er at vi har et åpent sinn til den naturlige utviklingen og en positiv kollegial holdning. Det kan synes å være en klar divisjon blant de 5201 tannlegene registrert i NTF: 1. de tradisjonelle/«gammeldagse» tannleger som er skeptiske eller som gir negativ omtale til alt som heter kosmetisk odontologi; og 2. moderne/«kosmetisk orienterte» tannleger. Dette er en grov inndeling av de forskjellige «skolene» som ser ut til å eksistere i vår virksomhet i dag, med tanke på bleking. Jeg hører stadig at norsk odontologisk praksis sammenlignes med den estetiske utviklingen i USA. Er dette så grusomt? Skal vi med vilje låse oss inne i et mørkt rom og forhindre den naturlige utviklingen som folket ønsker, uten at vi i det minste har forsket på området? Hvem er det som tjener på uttalelser som er basert på mistanke, uvitenhet, eller mistillit? Det er i alle fall ikke tannlegene som en samlet gruppe. Det er mer enn nok negativ omtale rundt vår yrkesgruppe i media slik at vi burde kunne tillate oss å være litt mer taktiske når det gjelder slike kunngjøringer og måten vi presenterer hverandre for omverdenen.

Hege Shanor

Adresse: postboks 758, 4004 Stavanger

 

*Tidende ligger i fulltekst og kan leses på Internett fra og med kl. 0000 publiseringsdagen. Ingen informasjon gis til andre medier før den tid. NTFs medlemmer og abonnentene mottar tidsskriftet noen dager senere, avhengig av postgangen. Tidspunktet for neste utgivelse er også oppgitt på nettet. Red.anm.