Godt arrangert

Lederen for landsmøtekomiteen, Ralf Husebø, puster ut etter fire års arbeid med høstens møte i Stavanger. Han sier seg fornøyd med et, i all hovedsak, svært vellykket arrangement.

Landsmøtekomiteens leder, Ralf Husebø, er godt fornøyd etter endt landsmøte og roser alle som har bidratt. Foto: Gudrun Sangnes.

Landsmøtekomiteen har talt åtte medlemmer, som har jobbet i fire år med arrangementet. Med underkomiteer har det vært 24 mennesker involvert i forhåndsarbeidet. Underkomiteene har jobbet i tre år, med økende intensitet.

– Dette hadde aldri gått uten alle de dyktige og engasjerte menneskene som har vært med på dette, sier Husebø, som særlig fremhever innsatsen til de fire kvinnene i landsmøtekomiteen.

– Hvor mange arbeidstimer har dere lagt ned lokalt, tror du?

– Det er vanskelig å si eksakt. Landsmøtekomiteen har i alt hatt 40 møter. I tillegg kommer møtene vi har hatt med hovedsamarbeidspartnerne Stavanger Forum og Gastronomisk instiutt og forskjellige underleverandører. La oss si 130 timer ganger åtte da. I tillegg kommer arbeidstimene til hver enkelt mellom møtene, og timene som underkomiteene har lagt ned. Det blir mange timer.

– Hvilke underkomiteer hadde dere?

– Vi hadde tre: festkomité, messekomité og PR-komité. Festkomiteen sto for de to store festene, åpningen av landsmøtet og felleslunsjene. Messekomiteen hadde ansvar for Nordental og all blomsterutsmykningen til møtet, mens PR-komiteen sto for informasjonsarbeidet med aviser på de to foregående landsmøtene, forhåndsinformasjon publisert i Tidende, bannere og plakater i Stavanger og på Sola flyplass under møtet og nettene som ble utlevert til deltakerne når de registrerte seg. I tillegg hadde de kontakten med dem som sto for kongressorganiseringen.

Jeg vil også gjerne nevne fagnemndens innsats spesielt. Det gode fagprogrammet var helt klart med på å trekke deltakere til landsmøtet. Aldri før har så mange norske tannleger vært samlet utenfor Oslo. De siste tallene sier 1 500 tannleger, 627 tannhelsesekretærer, 132 tannpleiere og 14 tannteknikere. Medregnet utstillere er totalantallet 2 900.

Jeg må også rette en egen takk til utstillerne som lager en så fin utstilling år etter år. Spesielt takker jeg dem som gjør noe ekstra for at landsmøtedeltakerne skal trives og ha det gøy.

Jeg vil egentlig takke alle som har vært med på å få dette i stand.

– Var det ingenting som gikk galt?

– Jo, men først vil jeg si at hovedarrangementet gikk kjempebra. Det som ikke ble helt vellykket var organiseringen av transporten. Transportpass er en ordning som brukes ved alle konferanser i Stavangerområdet, men i landsmøtesammenheng var det nytt. Det ble veldig populært, men vi fikk noen innkjøringsproblemer. Blant annet fredag morgen. Da hadde vi tett med busser mellom klokken 08.30 og 09.30, men så viste det seg at mange, som kanskje hadde vært lenge på kamerataften, gjerne ville reise klokken ti. Da var det ikke nok busser til å ta unna trafikken. Det kan vi lære noe av.

I tillegg må vi se på det som skjedde med bookingen. Fristen for påmelding var seks uker før landsmøtet. Da synes ikke vi at det er bra nok at bekreftelsen til deltakerne ble sendt ut to uker før møtet. Dessuten var det noen som meldte seg på tidlig som ikke fikk hotellrom i sentrum. Det burde de fått. For øvrig så vi en forbedring fra 1996, i og med at vi hadde rom til alle denne gangen, og også noen rom i beredskap. For ti år siden opplevde de nemlig overbooking av hotellrom.

– Jeg hører ikke noe som jeg vil karakterisere som katastrofe her. Og ingenting syntes på deg under møtet heller. Men du er jo så rolig og behersket. Og svært beskjeden, må jeg si. Du stakk deg ikke mye frem under landsmøtet. Var du opptatt med å avverge skandaler?

– Nei, det skjedde ingenting uventet faktisk. Selv om vi gikk og ventet på det. Det eneste var at slipsene og sjalene til oss i landsmøtekomiteen kom i feil farge.

– Det kaller vi ikke skandale. Er det noe annet du vil fortelle?

– Nei, vi er bare veldig godt fornøyd. Og jeg må si det er godt med litt roligere dager nå. Nå skal det evalueres grundig, og så kommer vi til å lage en oppsummering av alt vi gjorde og hvem vi hadde kontakt med. Det blir et dokument som forhåpentlig vil være til hjelp for dem som skal arrangere etter oss, avslutter Ralf Husebø.

Ellen Beate Dyvi