Hederstegn og priser

 

Gunnar Lyngstad og Malin Viktoria Jonsson.

Torunn Lindland Gaarden.

Peter Marstrander.

Gunnar Lyngstad og Jørn Aas. 

Bilde øverst: Torunn Lindland Gaarden, Kari Odland, Jan-Henrik Andersen og Carl Christian Blich mottok NTFs hederstegn under åpningen av landsmøtet i Stavanger. Trond Grindheim, som også ble tildelt hederstegn i år, var ikke til stede under landsmøteåpningen.

Malin Viktoria Jonsson fra Det odontologiske fakultet i Bergen ble tildelt Colgate & NTFs pris for odontologisk undervisning og forskning. Hennes mål har vært å identifisere molekyler som driver den kroniske betennelsen i Sjögrens syndrom, slik at pasientene kan få en målrettet behandling uten at immunforsvaret ellers i kroppen svekkes. Jonsson har ifølge juryen også vist usedvanlig interesse og evne til undervisning av tannlege- og tannpleierstudenter, og til formidling av forskningsresultater og kunnskaper om tannhelse til publikum.

Årets Zendium-pris gikk til stiftelsen Children’s Oral Health Care Lira. Stiftelsen samarbeider med Senter for Internasjonal helse ved Universitetet i Tromsø om utviklingen av et tannhelsesenter i tilknytning til sykehuset i Lira, nord i Uganda. Peter Marstrander mottok prisen på vegne av stiftelsen.

På vegne av prisvinnerne, Tore Bjørnland, Fernanda Petersen, Vaska Vandevska-Radunovic og Jørn Aas mottok sistnevnte mobilitetsprisen for lovende odontologisk forskning. Prisen er instituert av A/S Norsk Dental Depots Fond for odontologisk forskning ved Universitetet i Oslo, og midlene skal brukes til et opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon. Foto: Kallen.

Strindens Promenade Orchester fra Studentersamfundet i Trondheim preget landsmøtet med entusiastisk dixie-jazz, og gjorde en kjempejobb for å markere at neste år er det i Trondheim det skjer. Foto: Gudrun Sangnes.

Nobel Biocare hadde landsmøtets mest spesielle stand. Foto: Gudrun Sangnes.

Blomsteroppsatser med friske grønne epler som gjennomgangstema var å se over alt under landsmøtet i Stavanger. Foto: Kallen.

Vel i havn, smiler landsmøtekonsulent Sissel Dahl og fagsjef Sissel Bjørntvedt fra NTFs sekretariat og landsmøtekomiteens leder, Ralf Husebø, lørdag ettermiddag. Foto: Gudrun Sangnes.