Behavioral dentistry

I. Mostofsky, A.G. Gorgione og D.B. Giddon, redaktører:

Boken har mange forfattere og tre redaktører, henholdsvis David Mostofsky, professor og leder av Laboratory of Experimental Behavioral Medicine ved Boston University, Albert Forgione, professor ved Craniomandibular Pain Centre ved Tufts University School of Dental Medicine, Boston» og Donald Gibbons, professor ved Developmental Biology, Harvard University, Boston.

Bakgrunnen for å skrive boken var et ønske om en oppdatert innføring i odontologiske atferdsfag for tannleger, tannlegestudenter og annet helsepersonell. Den består av fire deler. Første del kalles «Biobehavioral Processes» og inneholder blant annet kapitler om oral helse og livskvalitet, stress og inflammasjon, saliva, biofeedback i TMD-behandling og hypnose.

Del to omhandler smerte, frykt og angst. Her gis en oversikt over modeller som forklarer sammenheng mellom smerte og frykt hos tannlegen og hvordan forskjellige faktorer i personens emosjoner (for eksempel angst og depresjon) og faktorer i behandlingsprosessen (for eksempel distraksjon eller kontroll) kan påvirke smerteopplevelser.

Et kapittel omhandler hvorfor og hvordan den biopsykososiale modell må betraktes som et nødvendig behandlingsperspektiv i behandling av kroniske orale smerter. Enkle teknikker for stressreduksjon hos redde tannlegepasienter blir delt inn og beskrevet som ikke-avspenningsrelaterte og avspenningsrelaterte.

Det gis greie og korte oversikter over blant annet bruxisme og stress og periodontal sykdom. Et eget kapittel er forbeholdt hvordan en kan hjelpe folk til å endre atferd. Videre er «Motvational interviewing», som kan oversettes til motiverende samtale eller endringsfokusert rådgivning, et viktig kapittel som jeg tror kan gi mange nyttige tips til kommunikasjon med pasienter.

Del tre kalles for «Changing Behaviors». Dette er kapitler om blant annet tommelsuging, barn med problematisk atferd i behandlingssituasjoner, mestringsteknikker ved smerte og angst. Et kapittel omtaler atferdsaspekter ved geriatrisk tannpleie.

Bokens siste del kalles «Professional Practice» og har kapitler blant annet om profylakse hos pasienter med spesielle behov og oral helse hos diabetespasienter.

Forfatterliten er lang og imponerende. Alle kapitler har høy grad av evidensbasert stoff. Med gode referanselister har man mulighet til å gå videre i litteraturen på egen hånd. Dette er en bok som mange vil kunne ha nytte av å lese enten fra perm til perm, eller å ha som en oppslagsbok som kan brukes som en innledning til mer grundige studier av spesifikke områder innen atferdsfag.

TirilWillumsen 

Oxford: Blackwell Munksgaard; 2006. ISBN 0 – 8138 – 1213 – 5