Tilbakeblikk

1906

Fra kvaksalverkomiteen

Komiteen, der nu har afsluttet sit arbeide, har tilskrevet d’hrr. Brodersen, Siegumfeldt, Hagness og Blomgren, hvorefter de tre førstnævnte har erklæret sig villige til ikke at sælge varer til kvaksalvere. Fra hr. Blomgren er derimod intet svar indløbet. (Karl Hatlehol, komiteens formand.)

Oktober – November 1906, 1ste hefte

1956

For og mot bruken av fluor

I en pågående debatt om fluor svarer Tormod Mørch, den gang forsker ved Odontologisk Forskningsinstitutt og senere professor i pedodonti i Bergen, blant annet følgende:

«Jeg mener det er gunstig å ta opp fluorproblemet til diskusjon før vi eventuelt går i gang med planmessig fluorprofylakse i Norge, enten det måtte være fluoridering av drikkevannet eller pensling med fluorider…….Det er mulig jeg har lagt vel mye vekt på å få med innvendingene mot fluor, til tross for at jeg ville forsøke å fremstille problemene nøkternt og objektivt. Personlig tror jeg ikke en behøver å være redd for at fluortilsetning til drikkevannet i den anbefalte konsentrasjon skal få skadevirkninger helsemessig sett.»

Oktober 1956, hefte VIII

1996

Mangler i tannlegenes prisopplysning

Konkurransetilsynet foretok i mai 1996 en landsomfattende prisundersøkelse blant tannleger. Undersøkelsen viste betydelige prisforskjeller på en rekke utvalgte tjenester. Tannlegens etterlevelse av prisopplysningsforskriften er også blitt kontrollert, og kun 4 av 10 har utlagt prisliste som kundene kan ta med seg. De store prisforskjellene understreker betydningen av god prisopplysning på tannlegetjenester, og tannlegene gir stort sett uttrykk for en positiv holdning til bestemmelsene. Tilsynet varsler nye kontroller, og forventer da bedre etterlevelse av forskriften.

September 1996, nr 12