Torgersen-saken fortsetter

Leseren husker kanskje at Tidende nummer 11 trykte en diskusjon mellom professor Per Brandtzæg og meg om Torgersen-saken. Jeg ble litt forundret over at professoren definerte meg som en ukritisk person tilhørende en uvitende flokk som bare har overfladisk kjennskap til saken. Greit nok. Når en professor sier det, så er det vel riktig.

Jeg har heller ikke, som Brandtzæg skriver, utropt meg til ekspert på Torgersen-saken. Det eneste jeg har litt kunnskap om er bittaking. Jeg har da erfart at enten så passer gipsmodellen i et bittmerke, eller så passer den ikke.

Jeg stilte bare noen enkle spørsmål: Hvorfor syklet ikke-røkeren Torgersen hjem for å hente to esker fyrstikker? Hvordan forklare at han hadde tørre barnåler i lomma og i buksebretten? Hvem var kvinnen Gerd som kunne gitt ham alibi? Hvordan forklare at han hadde menneskeavføring med rester av erter på skoene? Plantet politiet avføringen? Filte han tennene sine før avtrykkstakingen? Hvis professor Brandtzæg kan gi meg forklarende svar på ovennevnte spørsmål, så skal også jeg slutte meg til hylekoret som roper «Korsfest! Korsfest det norske rettsvesen!«

TorbjørnGuldseth