Nordland Tannlegeforening

Vevsbesparende estetisk tannbehandling

Kursgiver

Tannlege Sverker Toreskog, Gøteborg

Kursinnhold

Til årets kurs har vi fått Sverker Toreskog til å forelese for oss. Han har de siste 20 år vært talsmann for vevsbesparende estetisk tannbehandling, og det er også dette han vil snakke om i Bodø 27. oktober i år. I hovedsak dreier det seg om å spare så mye hard- og bløtvev som mulig, samtidig som estetikk, funksjon og styrke blir ivaretatt.

Sverker Toreskog har 40 års erfaring som foredragsholder, og hans forelesninger er både opplysende og underholdende.

Det anbefales alle å sette av denne datoen og komme på kurs hos Nordland Tannlegeforening.

Kursplan

0900 – 0930: Registrering og kaffe

0930 – 1700: Kurs

1230 – 1330: Lunsj

2000: Festmiddag

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Antall deltakere

Maks 90

Tid

Fredag 27. oktober 2006

Sted

Thon Hotell Nordlys, Bodø

Antall timer

5

Kursavgift

Kr 1200 inklusive lunsj og pausekaffe

Påmeldingsfrist

16. oktober. Gi beskjed ved påmelding dersom dere ønsker å delta ved Festmiddagen. Denne serveres på Restaurant Svendgårds.

Påmelding til

Rannei Elisabeth Amundsen, tlf. 75 60 02 40, faks 75 60 02 49 eller e-post ranneie@online.no