Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning

Etterutdanningsprogrammet TSE er basert på fjernundervisning (FUV), fysiske forelesninger og nettbaserte tjenester. Programmet består av fem fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre.

Hver modul begynner og slutter med en samling over to dager med forelesninger, demonstrasjoner og diskusjoner. Alle forelesninger blir lagt ut på nett kort tid før samlingene. Mellom samlingene gis det gruppeoppgaver i hver disiplin og i to omganger. Gruppene består av 6 – 8 personer, og skal kunne samarbeide på nett, men det er en fordel å ha mulighet til å møtes fysisk også. Etablerte kvalitetssirkler kan være god basis for gruppearbeid, men det kan være nyttig å treffe nye mennesker. Modulene passer like godt for privatpraktiserende som for offentlig ansatte kolleger.

Det legges stor vekt på gruppearbeidet, og såkalt problembasert læring (PBL) er valgt som pedagogisk metode. Det gir mulighet for helhetlig tenkning, arbeidsfordeling og vurdering av gjenkjennelige situasjoner fra klinikk.

En gjennomført kursmodul tilsvarer 75 timers etterutdanning. Deltakerne får diplom ved kursets slutt. Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden (ca. 2 måneder), dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Det forutsettes at deltakerne har tilgang til PC/Mac med Internett og e-post, CD-ROM og mulighet for avspilling av lyd og video. Minstekrav til maskin- og programvaren er:

 • PC med Windows 95/98/2000/NT, XP eller tilsvarende Mac

 • 300 mHz Pentium II prosessor

 • 32 * CD-ROM

 • Skjermkort som kan vise tusener av farger i minimum 800 * 600 oppløsning

 • 32 MB RAM

 • Lydkort og høytalere

 • PowerPoint for nedlasting av forelesninger fra nettstedet

 • Word for å skrive/lese dokumenter som produseres av gruppen

Vi anbefaler sterkt ADSL, bredbånd. Dette vil redusere den tiden det tar å åpne nettbaserte presentasjoner vesentlig.

Deltakerne bør ha en nyere versjon av MS Office programvarepakke (Word, Excel, PowerPoint m.m.). De bør ha noe praktisk erfaring med bruken av PowerPoint og Word og i å bruke e-post. Det er dessuten en fordel å ha litt kjennskap til bruk av Internett og de søkemuligheter som finnes der.

TSE-modulene tilbys lokalforeningene etter en viss plan. Medlemmer av de respektive foreninger der et TSE kurs arrangeres, har fortrinnsrett til deltakelse.

Påmelding

Påmelding skjer til den lokale kurskontakten. Kontaktinformasjon til denne finnes under beskrivelsen av hver modul. Tannleger som ikke er medlem av NTF vil bli avkrevd en forhøyet kursavgift på kr. 10.000 for deltakelse, dersom det er plass på kurset.

Avmeldingsregler

Påmelding til TSE er bindende og all avmelding vil belastes med avmeldingsgebyr. Før kursstart får deltakerne tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til TSEs nettsted, Classfronter. Ved avmelding etter utsendelse av denne informasjonen vil det bli belastet full kursavgift. All kommunikasjon i forbindelse med avmelding skal foregå skriftlig, helst via e-post.

Avmeldingsreglene for ikke-medlemmer er de samme som for medlemmer.

TSE Modul 1: Oral medisin & Gerodontologi

TSEs modul 1 er delt inn i Oral medisin og Gerodontologi. I den delen av modulen som omhandler oral medisin, blir det anledning til å oppdatere seg om medisinske risikopasienter og de vanligste oralmedisinske tilstander. Videre diskuteres ulike akutte og kritiske situasjoner som kan oppstå på et tannlegekontor.

I gerodontologidelen gis det en oversikt over aldringens mange fasetter, samtidig som de mest alminnelige kroniske sykdommer hos eldre diskuteres utfra deres odontologiske implikasjoner. Innholdet vil spenne fra sosiologiske og psykologiske aspekter til praktiske, odontologiske behandlingsmuligheter og profylakse.

Flere spesialproduserte videoer vil danne grunnlag for arbeid med PBL-oppgaver i tillegg til å være basis for forelesninger og diskusjoner for begge fagområdene.

Fagansvarlig

Oral medisin:

Professor Pål Barkvoll, Oslo (fagansvarlig), UiO

Gerodontologi:

Førsteamanuensis Tiril Willumsen (fagansvarlig), sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland sykehus, seksjonsoverlege, dr.med. Morten Mowé, Aker universitetssykehus.

Kursinnhold

Oral medisin

 • Hvor går odontologien – er det behov for mer medisinsk kompetanse?

 • Medisinske risikopasienter

 • Orale manifestasjoner av allmennsykdommer

 • Smertediagnostikk

 • Munntørrhetsproblematikk

 • Diagnostiske prinsipper – biopsier

 • Behandlingsprinsipper

 • Farmakoterapeutiske prinsipper

 • Infeksiøse sykdommer i munnhulens bløtvev

 • Oral cancer og precancer

 • Pasienter med infeksjonssykdommer – smitteregimer

Gerodontologi

 • Eldres orale helse og behandlingsbehov

 • Orale sykdommer hos eldre

 • Geroprotetikk

 • Aldring og sykelighet hos eldre

 • Farmakologi for eldre

 • Tannpleieproblemer ved forskjellige tilstander

 • Behandlingsvalg hos eldre syke

 • Munnstell og kosthold

 • Rehabilitering

Målgruppe

Tannleger

Sted og tid

Finnmark

Første samling: 18. og 19. januar 2007

Andre samling: 19. og 20. mars 2007

Nord-Trøndelag

Første samling: 25. og 26. januar 2007

Andre samling: 26. og 27. mars 2007

Påmelding til

Finnmark

Linda Hove Mortensen

E-post: linda.mortensen.hove@ffk.no

Tlf. 78 48 38 77

Nord-Trøndelag

Lise Værvågen

E-post: lis-va@online.no

Tlf.: 74 08 12 17

* Nærmere informasjon om påmelding sendes ut lokalt.

Antall deltakere

Maks 48

Kursavgift

Kr 7000

Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se siden med generell informasjon

TSE Modul 2: Endodonti & Traumatologi

Endodonti

Fagansvarlige

Professor Markus Haapasalo og instruktørtannlege Unni Endal, spes. utdannet i endodonti, begge fra UiO

Kursinnhold

I løpet av TSE modul 2 skal vi gjennomgå bl.a. følgende temaer:

 • Etiologi og patogenese ved pulpitt og apikal periodontitt

 • Klinisk og røntgenologisk undersøkelse

 • Diagnose og de viktigste differensialdiagnosene, behandlingsplan

 • Akuttbehandling

 • Rotkanalmorfologi og de viktigste variasjoner i de forskjellige tenner

 • Endodontiske materialer og deres korrekte bruk

 • Instrumentenes oppbygning og riktig bruk av disse, ved både manuell og maskinell preparering

 • Persisterende infeksjoners etiologi og behandlingsmuligheter

 • Indikasjoner for og utføring av revisjonsbehandlinger

 • Komplikasjoner ved endodontisk behandling

 • Etiologien ved forskjellige langsgående tann- /rotfrakturer

 • Kunne diagnostisere intern og cervikal rotresorpsjon og ha kunnskap om behandlingsalternativer

 • Ha kunnskap om indikasjoner og prinsipper ved endodontisk kirurgi

Traumatologi

Fagansvarlige

Professor Ingeborg Jacobsen og universitetslektor Anne-Lise Maseng Aas, begge fra UiO

Kursinnhold

Hovedvekten legges på traumer i det permanente tannsettet, men skader i det primære tannsettet vil også bli berørt.

I løpet av kurset vil vi i fellesskap diskutere blant annet følgende spørsmål:

 • Hvor mange norske barn og ungdommer utsettes årlig for tannskader?

 • Hvordan bør den kliniske og røntgenologiske undersøkelsen utføres?

 • Hvorfor er det nødvendig å benytte en traumejournal?

 • Er sedasjon aktuelt ved traumebehandling?

 • Ved blottlagt pulpa på en permanent incisiv: teksjon eller partiell pulpotomi?

 • Når er fiksering nødvendig? Og hvor lenge?

 • Er det vanskelig å reponere lukserte tenner? Og i tilfelle hvorfor?

 • Hva er korrekt behandling ved intrusjon?

 • En utslått permanent incisiv bør replanteres. Hvorfor?

 • Hvor ofte sees utviklingsforstyrrelser som følge av traume mot primære tenner?

 • Hvor ofte og hvor lenge skal vi kontrollere?

 • Hvilke komplikasjoner er sannsynlige?

 • Kan rotresorpsjoner stanses?

 • Hvordan utføres endodontisk behandling av rotåpne tenner?

 • Hvilke økonomiske rettigheter har traumepasienten?

Målgruppe

Tannleger

Sted og tid

Sør-Trøndelag

Første samling: 16. og 17. januar 2007

Andre samling: 20. og 21. mars 2007

Påmelding til

Eli Audunson

E-post: eli.audunson@tannklinikken.net

Tlf. 73 99 19 99

* Nærmere informasjon om påmelding sendes ut lokalt.

Antall deltakere

Maks 48

Kursavgift

Kr 7000

Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se siden med generell informasjon

TSE Modul 3: Kariologi

– «fra 0 til 100 på 90 dager»

Fagansvarlig

Professorene Ivar Espelid og Anne Bjørg Tveit. Begge fra UiO

Kursinnhold

Kursprogrammet vil omfatte aktuelle problemstillinger og belyse nye trender innen kariesbehandling for barn og voksne. Eksempler på spørsmål som vil bli tatt opp: Finnes det nye kariesdiagnostiske metoder som gjør røntgenbildet og sonden overflødig? Hvordan skal vi forholde oss til høyere sukkerforbruk, brusdrikking, ugunstige spisevaner, spiseforstyrrelser og erosjoner? Behandler vi karies med ozon, fluor eller bor? Hva betyr de nye retningslinjene om bruk av tannrestaureringsmaterialer i den daglige praksis?

Trendene innen moderne kariologi er å få «profylaksen» på fote igjen, lage minimale prepareringen, hvite fyllinger og ta kosmetisk tannbehandling på alvor. Kan dette forenes med «evidence based» odontologi, et aktuelt begrep i tiden?

 • Ny kariesepidemiologi

 • Kariesprediksjon

 • Mikrobiologi og plakk

 • Kariesetiologi og -utvikling

 • Diagnostikk (klinisk, med røntgen, kjemikalier, lys, datateknikk med mer)

 • Forebygging – inkl. nye tanker om forebygging av initiale lesjoner

 • Fluor i dagens profylakse

 • Salivas rolle

 • Fissurforsegling

 • Kavitetspreparering – fra små lesjoner til nesten kroner

 • Materialvalg og behandling

 • Bleking – intern og ekstern

 • Tannslitasje – etiologi, forebygging og behandling

 • Kariesbehandling på pasienter med tannbehandlingsskrekk

 • Arbeidsmiljøproblematikk knyttet til kariesterapi: yrkeshygiene, pasienter med bivirkningsproblematikk

 • Dentale biomaterialer brukt i kariesterapien: toksikologi, bruksområder, holdbarhet, økonomi, nye produkter«

Målgruppe

Tannleger

Sted og tid

Vestfold

Første samling: 15. og 16. januar 2007

Andre samling: 16. og 17. mars 2007

Oslo

Første samling: 2. og 3. februar 2007

Andre samling: 28. og 29. mars 2007

Påmelding til

Vestfold

Steinar Matre

E-post: steinar.matre@c2i.net

Tlf. 33 31 41 95

Oslo

Turid Lystad (påmelding til TSE)

E-post: ots@oslotann.no eller turid@oslotann.no

Tlf. 22 43 64 50

*For øvrig informasjon, ta kontakt med: Knut Klette, e-post: kaklette@online.no, tlf. 22 83 39 92

* Nærmere informasjon om påmelding sendes ut lokalt.

Antall deltakere

Maks 48

Kursavgift

Kr 7000

Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se siden med generell informasjon

TSE modul 4: Periodonti

– en oppdatering til dagens viten

Knut N. Leknes

Endre N. Vasstrand

Ivar Hoff

Til tross for bedring av tannhelsen i Norge er det fremdeles et stort periodontalt behandlingsbehov i den voksne befolkning. Endringer i trygderefusjonsordningen har videre aktualisert behovet for å være à jour innen faget.

Fagansvarlige

Førsteamanuensene Knut N. Leknes og Endre N. Vasstrand og Anne Isine Bolstad, spesialtannlege Ivar Hoff, professor emeritus Knut A. Selvig, alle fra UiB. Spesialist i periodonti Kari-Mette Andersen, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge.

Kursinnhold

TSE-modulen i periodonti tar sikte på å gi deltagerne oppdatert kunnskap om de periodontale sykdommers epidemiologi, etiologi og patogenese. Videre gjennomgåes praktisk diagnostikk, behandlingsplanlegging og en systematisk periodontal behandling som man mener allmennpraktikeren bør beherske. Moderne teknikker, muligheter og begrensninger for regenerasjonsbehandling vil bli belyst. Det vil bli lagt vekt på vedlikeholdsbehandling og hvordan man best kan opprettholde et godt behandlingsresultat over tid. Trygderefusjons-ordninger og andre pasientrettigheter blir også grundig belyst.

Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Forekomst og behandlingsbehov

 • Etiologi og patogenese

 • Diagnostikk

 • Klinisk, rentgenologisk og mikrobielt

 • Hvordan finne risikopasienter

 • Terapiplanlegging

 • Pasientrettigheter

 • Periodontal behandling

 • Akutte periodontale tilstander

 • Vedlikeholdsbehandling

 • Oral rehabilitering

 • Vedlikehold av implantater og behandling av periimplantitt

 • Periodontal sykdom og generell helse

Målgruppe

Tannleger

Sted og tid

Troms

Første samling: 2. og 3. februar 2007

Andre samling: 23. og 24. mars 2007

Påmelding til

Kjersti Anfinnsen

E-post: anfinnsen@hotmail.com

Tlf. 77 68 38 59

* Nærmere informasjon om påmelding sendes ut lokalt.

Antall deltakere

Maks 48

Kursavgift

Kr 7000

Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se siden med generell informasjon

TSE Modul 5: Protetikk

Fagansvarlige

Professorene Kristina Arvidson Fyrberg og Anders Johansson, begge fra UiB.

Faglige medarbeidere

Professor Morten Berge og spesialisttannlege i protetikk Harald Gjengedal.

Kursinnhold

I TSEs modul 5 er hovedvekten lagt på hverdagslige protetiske behandlingsformer som kan avhjelpe pasientens kliniske problem. Det vil således gis en generell oversikt over alle områder av fagområdet protetikk med vekt på prinsipper for vurderinger og behandlingsstrategier. Kurset vil ikke gi spesial/spesialistkurs innen de enkelte områder, eller presentere spesielle, avanserte eller eksperimentelle prosedyrer, materialer eller tanntekniske metoder.

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Grunnleggende emner

 • Diagnostikk

 • Generell vurdering av bittfunksjonen

 • Generell vurdering av pasienten

 • Basis for terapivalg

 • Behandlingsopplegget i ulike faser

 • Fast protetikk

 • Hel- og partialprotetikk

 • Keramer

 • Tannslitasje

 • Bittfunksjonelle problemer

 • Implantat

 • Protetiske materialer

 • Avvikende materialreaksjoner

 • Spesielle problemstillinger

Målgruppe

Tannleger

Sted og tid

Vest Agder

Første samling: 26. og 27. januar 2007

Andre samling: 16. og 17. mars 2007

Påmelding til

Alfred Gimle Ro

E-post: alro@online.no

Tlf. 38 05 04 08

* Nærmere informasjon om påmelding sendes ut lokalt.

Antall deltakere

Maks 48

Kursavgift

Kr 7000

Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se siden med generell informasjon