Januarkursene 2007

407 00 01

Vägen till bättre kompositfyllningar

- ett kurs om materialen och metoderna

Kursgiver

Tannlege, dr.odont. Thomas Jacobsen, Sverige

 

Kursinnhold

Kompositfyllningar tillhör de vanligaste åtgärderna inom allmäntandvården. Många faktorer påverkar vårdkvalitén, inte minst tandvårdspersonalens kunskap. Nya produkter och metoder lanseras regelbundet, men även forskningen bidrager med nya rön. Vad är det som kan påverka behandlingsresultatet? Kursen kommer att ge en teoretiskt bakgrund men också konkreta kliniska råd.

Kursplan

 • Varför behöver vi ibland reparera eller byta ut kompositfyllningar?

 • Val av material och produkter – Vilka kriterier är relevanta?

 • Finns det verkligen en produkt som är bäst?

 • Hur fungerar bonding och hur skall dom hantera för bästa resultat?

 • Bonding – en eller flera flaskor?

 • Komposit i kliniken – olika aspekter på fyllningsteknik

Målgruppe

Tannleger

Tid

Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 02

Tannbehandling av rusmisbrukere

Kursgivere

Overlege Reidar Høifødt, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Fagsjef for rustiltakene i Troms.

Tannlege Ole Jørgen Bakstad, Tannklinikken Akershus Universitetssykehus HF.

Rådgiver Hanne Lundemo, Helse og omsorgsdepartementet.

 

 

 

Kursinnhold

Rusmisbrukere kan være en utfordrende gruppe å behandle, både når det gjelder akuttbehandling og rehabilitering. Kurset tar sikte på å sette oss bedre i stand til å gi rusmisbrukere en forsvarlig behandling ved å fokusere på farmakologiske hensyn, praktiske erfaringer med tannbehandling og rusmiddelbrukerens sosiale situasjon.

Kursplan

 • Litt om ulike typer rusmisbruk og ulike sosiale situasjoner. Har de tunge rusmisbrukerne noen fellestrekk?

 • Rusmisbrukere som mottar tjenester etter Sosialtjenesteloven § 4 – 2 bokstav a-d har rett til fri tannbehandling. Hvem er dette?

 • Bruk av smertestillende i forhold til misbrukspotensialet, leverfunksjon og eventuelle restriksjoner i forbindelse med behandlingsopplegg

 • Strategier for bruk av smertestillende midler ved akutte tilstander, etter tannbehandling og ved kroniske smerter

 • Bruk av lokalanestesi

 • Hvorfor er de som lever hardt ofte redd tannbehandling. Kan sederende medikamenter benyttes?

 • Tannbehandling på pasient i rus

 • Hvordan langvarig misbruk påvirker smerteterskelen

 • Hvordan påvirker rusmisbruk tannhelsen og hvordan kan vi forebygge

 • Erfaringer med tannbehandling av rusmisbrukere

 • Hvordan organisere lavterskeltilbud

 • Betalingsordninger

 • Hva slags behandlingsstrategi er rusmisbrukere tjent med

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 03

Periodontal kirurgiske inngrep, tannpleierens og tannhelsesekretærens rolle

Kursgiver

Tannlege, spesialistkandidat i periodonti, Eirik Aasland Salvesen, UiB

Kursinnhold

Kurset er rettet mot tannpleiere og tannhelsesekretærer som er del av team som jobber eller ønsker å jobbe med periodontal- eller annen type oral kirurgi. Vi oppdaterer sykdomsforståelsen, ser på behandlingsstrategier og belyser terapivalg. Detaljerte prosedyrer for gjennomføring av kirurgiske inngrep, være seg før inngrep, under inngrep og etter inngrep skisseres. Vi vektlegger tannpleierens og tannhelsesekretærens rolle i forberedelse av pasienten, selve den kirurgiske assistansen og kontroll/oppfølging etter kirurgiske inngrep.

 

Kursplan

 • Periodontitt, ny sykdomsforståelse

 • Behandlingsstrategier

 • Terapivalg

 • Periodontal kirurgiske prosedyrer

 • Aseptikk

 • Instrumentarium

 • Pasientinformasjon

 • Forberedelse av pasienten

 • Kirurgisk assistanse, hvordan være den beste?

 • Oppfølging av pasienten

Målgruppe

Tannpleiere, tannhelsesekretærer

Tid

Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 04

Bruk av hypnotiske teknikker for lindring av smerter, spenninger og ubehag

Kursgiver

Cand. psychol. Gunnar Rosén, Arbeider på smerteklinikken ved Aker Universitetssykehus med klinisk arbeid, forskning og undervisning. Spesialist i Klinisk psykologi, doktorgrad innenfor smerte, hjerneaktivering og hypnose. Leder for Norsk Forening for Klinisk og Eksperimentell Hypnose.

 

Kursplan

 • Introduksjon til hypnotiske teknikker, teori og litt historikk

 • Hva vet vi om hypnose som metode og hva kan vi bruke det til

 • Kliniske kasus med kommentarer, demonstrasjoner og film

 • Basalt om smertefysiologi og hvordan hypnose kan modulere opplevelsen av smerte

 • Trening på hypnotiske teknikker og arbeide i grupper

 • Hvordan kan jeg bruke slike teknikker i tannlegestolen

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Mandag 8. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsg. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 05 / 407 00 10

Periodontal kirurgi; arbeidskurs

Kursgivere

Førsteamanuensis, spesialist i periodonti, Anne Merete Aass, IKO, UiO

Tannleger, spesialistkandidater, Asgeir Grotle og Pejman Khanifam

 

Kursinnhold

Kurset gir en innføring i forskjellige periodontalkirurgiske teknikker med hovedvekt på gingivectomi og flap (Modifisert Widman flap) – utført på grisekjever.

 • Indikasjoner og kontraindikasjoner

 • Instrumenter og instrumentbruk

Målgruppe

Tannleger

Tid

Mandag 8. januar 2007, kl. 1700 – 2000, kurs I

Tirsdag 9. januar 2007, kl. 1700 – 2000, kurs II

Sted

Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien 71, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

3 timer

Kursavgift

Kr 3000

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

Deltakerbegrenset

Maks 12 deltakere per kurs

407 00 06

Kirurgi for allmennpraktikeren

Kursgiver

Tannlege, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Frode Øye, Oslo

 

Kursinnhold

En ønsker i dette kurset å fokusere på de problemstillinger som allmennpraktikeren står over for når det skal gjøres operative inngrep. Ved hjelp av film vil en vise hvordan en bør gå frem ved fjerning av visdomstenner og ved rotspissamputasjoner. Det legges vekt på preoperativ vurdering, snittføring, utstyr som trengs, oppdekking og ikke minst hvordan en behandler de komplikasjoner som måtte opptre.

Preoperativ røntgen vurdering og behandling av andre sykdomstilstander som krever operative inngrep vil bli belyst.

Deltakerne vil få en DVD som viser behandlingsteknikk, snittføring, oppdekking og utstyr.

Kursplan

 • Indikasjoner for fjerning av visdomstenner

 • Indikasjoner for rotspissamputasjoner

 • Metode, snittføring, utstyr

 • Preoperativ røntgenvurdering

 • Biopsier

 • Cyster og tumores

 • Komplikasjoner

Målgruppe

Tannleger

Tid

Tirsdag 9. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 2000 inklusiv DVD, lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 07

Amalgam – quo va`dis?

Kursgivere

Professor Nils Roar Gjerdet, Odontologiske Biomaterialer, UiB

Professor Bente Moen, Seksjon for Arbeidsmedisin, UiB

Overlege/professor II Bjørn Hilt, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, NTNU

 

 

 

Kursinnhold

Amalgam har i mer enn 180 år vist seg å være klinisk hensiktsmessig i odontologisk praksis. Det har vært mange diskusjoner om pasientenes helserisiko, om personalets risiko ved håndtering av materialet, om de forskjellige tiltak som er nødvendig i klinikken for å opprettholde en god kvikksølvhygiene samt om miljøhensynene. Kurset vil forsøke å belyse spørsmålet: Hvor står vi og hvor går vi når det gjelder amalgam?

Kursplan

 • Bruk av amalgam i odontologisk praksis med Nils Roar Gjerdet

 • Kvikksølv og kognitive effekter med Bjørn Hilt

 • Mulige reproduksjonsskader av metallisk kvikksølv med Bente Moen

Målgruppe

Tannleger

Tid

Tirsdag 9. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 08 / 407 00 13

Tekniske hjelpemidler i endodontien

- arbeidskurs i endodontisk mikroskopi

Kursgivere

Tannlege, spesialistutdanning i endodonti, Gilberto Debelian, Oslo

Tannlege, spesialistutdanning i endodonti, Johan Ulstad, Oslo

 

 

Kursinnhold

Kurset vil ved hjelp av forelesninger og praktiske øvelser vise de kliniske situasjoner hvor man bruker mikroskop og ultralyd. Ved mikroskopet skal vi jobbe på modeller for å praktisere både konvensjonell endodonti og kirurgisk endodonti, lære å fjerne stifter og frakturerte instrumenter samt reparere rotperforasjoner.

Kursplan

 • Teori og videodemonstrasjon av mikroskopi og ultralyd

 • Ergonomi

 • Innstilling av mikroskop

 • Lokalisering av MB2 kanal i overkjevemolar

 • Fjerning av frakturert instrument

 • Stiftfjerning

 • Reparasjon av rotperforasjoner

 • Rotspissamputasjoner

Målgruppe

Tannleger

Tid

Tirsdag 9. januar 2007, kl. 0900 – 1600, kurs I

Onsdag 10. januar 2007, kl. 0900 – 1600, kurs II

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 3800 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

Deltakerbegrenset

Maks 20 deltakere per kurs

407 00 09

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i praksis

Kursgiver

Senterleder Ada Schreiner,

Senter for fellesfunksjoner, Medisinsk divisjon, Oslo

 

Kursinnhold

Arbeidsmiljøloven av 1. januar 2006 stiller en rekke krav til arbeidsgiver i forhold til systematisk HMS-arbeid. Det er nødvendig med kunnskap og kompetanse for å lykkes med dette viktige arbeidet.

Kurset skal gi deltakerne

 • En innføring i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften, HMS-arbeid)

 • En innføring i hvordan man kan arbeide systematisk med å vedlikeholde og forbedre sitt HMS-system (håndbok)

 • Råd og tips om hvor man kan finne oppdatert og nyttig informasjon om HMS

 • Deltakerne får eksempel på hvordan man kan starte opp sitt systematiske HMS-arbeid og hvordan man kan utarbeide og vedlikeholde en enkel HMS-håndbok

Kursplan

 • Hensikt, mål og mening med forskriften om systematisk HMS-arbeid

 • Gjennomgang av HMS-forskriften

 • Viktige bestemmelser i Arbeidsmiljøloven i forhold til HMS

 • Kom i gang! Eksempel på en enkel HMS-håndbok

Målgruppe

Ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere med ansvar for og/eller interesse for arbeid med HMS

Tid

Tirsdag 9. januar 2007, kl. 1700 – 2000

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

3 timer

Kursavgift

Kr. 800

Kurset er gratis for de av NTFs medlemmer som er påmeldt et av de øvrige januarkursene

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 11

Protetik på implantat och tänder – vad händer?

Kursgiver

Övertandläkare Sven Scholander, Specialistkliniken för Oral protetik, Kristianstad, Sverige

 

Kursinnhold

Att inspirera kursdeltagarna till ett odontoLOGISKT och kritiskt tänkande, förbättrad diagnostik och planering samt öka kunskaperna om konsekvenserna av t.ex. felaktigt placerade implantat och felaktig eller bristfällig behandlingsplanering av tand- och implantatförankrad protetik.

Kursplan

 • Allmänna synpunkter på diagnostik, terapival och prognos

 • Reklam, massmedia och vetenskap

 • Vad är en god prognos?

 • Konsekvenser av implantatplacering: lyckade och misslyckade casus

 • Vad kan vi göra för att minska komplikationsrisken?

 • Vad vet vi om långtidsresultaten?

 • Kliniska casus: olika protetiska behandlingar/rekonstruktioner med olika svårighetsgrad – tand- och implantatförankrad protetik

 • Material och metod; kliniska tekniker och tips

Målgruppe

Tannleger

Tid

Onsdag 10. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 12

Den trygge, motiverte og inspirerende tannhelsearbeideren

- hva, hvorfor, hvordan?

Kursgiver

Psykolog og motivator Trond E. Haukedal, Bergen Kompetanseutvikling AS

 

Trond E. Haukedal er 46 år, var ferdig psykolog på Universitetet i Bergen i 1985. Via arbeid i psykiatrien ble han senterleder i Knarvik Senter, deretter senterleder i Oasen – før han endte som annonsesjef i Bergens Tidende. Han startet Bergen Kompetanseutvikling AS i 1994. Siden har han reist landet rundt og inspirert, motivert og bevisstgjort ledere, medarbeidere og mennesker på alle nivåer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Haukedal fikk pris for årets kursholder i Norge i 2001.

Han er full av energi, «folkelig», bruker humor bevisst, er konkret og er på mange måter en «storyteller». Han gjør «fagstoff» forståelig og tilgjengelig.

Kursinnhold

Et dagsseminar som viser hvordan god og inspirerende kommunikasjon, selvledelse, egenutvikling, teamtenkning og motiverende samarbeid kan være grunnmur for et tannhelseteam- som både fungerer godt faglig – men som også styrker hverandres og sin egen selvfølelse og selvtillit.

Målgruppe

Hele tannhelseteamet

Tid

Onsdag 10. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 14 / 407 00 20

Fortandplast – arbejdskursus

- et praktisk kursus med fokus på æstetik, holdbarhed og bevarelse af tandsubstans

Kursgivere

Overtandlæge Ulla Pallesen, Tandlægeskolen Københavns Universitet og privat praksis

Tandlæge Carsten Langemark, Tandlægeskolen Københavns Universitet og privat praksis

 

 

Kursinnhold

Adhæsivteknik og nye forbedrede æstetiske plastmaterialer har gjort det muligt at udvide indikationsområdet for direkte plast i fortænder, hvorved invasiv behandling med keramik ofte kan undgås. For at tilgodese optimal funktion og holdbarhed, samt patienternes ofte store krav til æstetik, er det nødvendigt at beherske de teknikker og optiske muligheder, der foreligger med nyere plastmaterialer.

Forskellige teknikker og metoder vil blive demonstreret ved hjælp af videopræsentation og arbejde i mikroskop. Den enkelte deltager får mulighed for under vejledning selv at arbejde på fantomtænder, og der vil være rig lejlighed for diskussion undervejs.

Kursplan

 • Genopbygning af frakturerede fortænder

 • Ændring af morfologi fx ved taptænder, diastemata, åbne approksimalrum eller tandstillingsfejl

Målgruppe

Kurset henvender sig til praktiserende tandlæger, som ønsker at få opdateret teori og trænet praksis med nyere materialer og teknikker.

Tid

Onsdag 10. januar 2007, kl. 0900 – 1600, kurs I

Torsdag 11. januar 2007, kl. 0900 – 1600, kurs II

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 3800 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

Deltakerbegrenset

Maks 20 deltakere per kurs

407 00 16

Mange tenner små – hva gjør vi nå?

- en gjennomgang av pedodontien

Kursgivere

Professor Göran Dahllöf, Karolinska Institutet, Sverige

Övertandläkare, specialist i pedodonti Ann-Christin Grevér, Huddinge, Sverige

 

Kursinnhold

Grunnlaget for en livsvarig god tannhelse legges i barne- og ungdomsårene. Ny kunnskap og nye behandlingsmetoder gjør at pedodontien stadig er i endring. Kurset har til hensikt å gi en oppdatert oversikt over fagfeltet.

Kursplan

 • Inskolning av barn till tandvården – hur hanterar vi barn med avvikande beteende?

 • Smärtfri tandvård – användning av analgetika, lokalanestesi och sedering

 • Riskbedömning av orala sjukdomar – intervall för bite-wing röntgen och revision

 • Hur skall vi förebygga och behandla karies hos förskolebarn

 • Rekommendationer för fyllningsterapi i primära och unga permanenta tänder

 • Hur skall vi förebygga och behandla karies och parodontit hos tonåringar – vad händer med de initiala kariesskadorna efter 19 år

 • Barn och ungdomar med kroniska sjukdomar – hur påverkas den orala hälsan?

 • Dentala trauma – diagnostik, tonvikt på primära tänder och frakturer med eller utan pulpablotta

Målgruppe

Tannleger, tannpleiere

Tid

Torsdag 11. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 17

«Vet du nok? – lover og regler i endring»

- Praksisadministrasjon for tannleger

Kursgivere

Advokatfullmektig Dag Erlend Reite, NTF

Advokat Elisabeth Scarpello, NTF

Advokat Knut Kjølstad, NTF

 

 

 

Kursinnhold

Det er ikke tilstrekkelig for å administrere en praksis at man er en god tannlege. Innsikt i de krav som stilles for eksempel til arbeidsgiverrollen, tjenestepensjonsordninger, klagebehandling og annet er en nødvendig forutsetning for at man på en god måte skal kunne håndtere spørsmål som oppstår. Innholdet i kurset er utformet med sikte på å presentere regelverk på lovområder som det er av betydning for praksiseiere og daglig ledere av tannlegepraksiser å kjenne til. Årets praksisadministrasjonskurs vektlegger å gi en innføring lovområder som det etter sekretariatets erfaring ofte oppstår spørsmål om samt å presentere aktuelle regelverksendringer.

Kursplan

 • Sentrale arbeidsrettslige problemstillinger – oppsigelser og ansettelser

 • OTP – virkninger av og ivaretakelse av den nye loven

 • Ferieloven

 • Merverdiavgiftslovgivning – status for unntaksreglene

 • Klage på tannbehandling – lovregler og interne klageordninger

 • Pasientskadeerstatningsloven – hovedregler og hva det innebærer at loven foreslås satt i kraft for privat sektor

Målgruppe

Tannleger som er daglig ledere av en tannlegepraksis

Tid

Torsdag 11. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer

6 timer (ekskl. 1 time lunsj)

Kursavgift

Kr 1000 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 18

Tannregulering – hvorfor, når og hvordan?

Kursgiver

Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Erik Engesæter, Bø i Telemark

Kursinnhold

 

Kurset vil legge vekt på kjeveortopedi sett fra medarbeidernes ståsted.

Det gis gjennomgang og innføring i diagnostikk, henvisningskriterier og ulike former for kjeveortopedisk behandling.

Kursplan

 • I presentasjonen omtales temaer som vekst, bittutvikling og tannvekslings avvik

 • Det vil bli vist eksempler på ulike behandlingsmetoder og materialer som brukes i dag

 • Valg av tidspunkt, henvisnings rutiner og samarbeids muligheter

Gjennomgang av trygdesøknadsskjema IA05 – 06.10 med eksempler, og de siste oppdateringer om trygde oppgjør, stykkpriser og RTVs og NKFs takstforståelse.

Målgruppe

Tannpleiere, tannhelsesekretærer

Tid

Torsdag 11. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1700 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 19

Streiftog i kjeveortopedi

Kursgivere

Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Annlaug Stensland, Stavanger

Tannlege, spesialist i kjeveortopedi, Ole Christian Amundsen, Stavanger

 

 

Kursinnhold

Kurset tar sikte på å gi en oversikt over hva som bør henvises for kjeveortopedisk behandling.

En rekke kasuspresentasjoner vil illustrere ulike behandlingsmuligheter både for barn og voksne. Det vil også bli lagt vekt på interdisiplinært samarbeid. Kurset vil gi informasjon om ulik kjeveortopedisk apparatur, forskjellige behandlingsteknikker og nye teknologiske hjelpemidler som kjeveortopeder har tatt i bruk.

Kursplan

 • Normal/unormal okklusjonsutvikling

  • Hva bør en se etter?

  • Hva bør en henvise?

  • Til hvilket tidspunkt bør en henvise?

 • Kjeveortopedisk diagnostikk og behandlingsplanlegging

 • Det kjeveortopediske refusjonssystem

 • Behandlingsmuligheter

  • Kasuspresentasjoner

  • Presentasjon av ulik kjeveortopedisk apparatur

  • Presentasjon av behandlingsteknikker

 • Voksenbehandling

  • Muligheter og begrensninger

  • Interdisiplinært samarbeid

  • Kasuspresentasjoner

Målgruppe

Tannleger, tannpleiere

Tid

Torsdag 11. januar 2007, kl. 0900 – 1600

Sted

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs g. 11, Oslo

Antall timer (ekskl. 1 time lunsj)

6 timer

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og pausekaffe

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

407 00 15

Internett videregående kurs

Kursgiver

Ajourit

Kursinnhold

Etter kurset skal deltakerne vite hva en nettleser er og kunne bruke denne effektivt. I tillegg skal de kjenne til ulike tjenester som er tilgjengelig på Internett, og beherske søk etter faglitteratur.

Kursplan

Kort om Internett Explorer 6 – programvinduet

 • Hva er en nettleser?

 • De forskjellige verktøylinjer og knapper

 • Hjelpemuligheter

World Wide Web

 • Hyperlenker

 • Effektiv navigering på web – bruk av hurtigtaster?

 • Logg

 • Utskrift

 • Lese sider frakoblet

Favoritter

 • Opprette, slette og endre

 • Organisere

Søkemotorer – søk på Internett

 • Hva er en søkemotor?

 • Søkekriterier – gjør effektive og målrettede søk!

 • Søk etter e-postadresser

Bruksområder – sider aktuelt for Tannleger

 • Bibliotektjenester

 • Bøker og tidsskrifter

 • Statlig informasjon inklusiv lovverket

 • Annet

Innstillinger, tilpasning og sikkerhet

Gjenbruk av informasjon

 • Kopiering og lagring av tekst og objekter

 • Lov om opphavsrett

Tid

Onsdag 10. januar 2007, kl. 0900 – 1500

Sted

Biskop Gunnerusgt. 6 (Byporten), Oslo

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og kursdokumentasjon

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

*Det forutsettes et minimum på 6 deltakere for å kunne gjennomføre kurset. Dersom færre en minimumsantallet melder seg, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset.

407 00 21

Powerpoint grunnkurs

Kursgiver

Ajourit

Kursinnhold

Kurset skal gi deltakerne

 • Ferdigheter i bruk av de grunnleggende funksjonene, på en smart og effektiv måte

 • Kunnskap om å bygge opp en god og funksjonell presentasjon

Kursplan

 • Innføring i elementer i skjermbildet og de ulike visningene i PowerPoint

 • Utforming av en presentasjon

 • Jobbe med tekst i lysbildene

 • Bruk av bilder i presentasjonen, sette inn, redigere og formatere disse

 • Bruke tegneverktøyene, formatere og redigere tegnede objekter

 • Sette inn organisasjonskart i presentasjonen, redigere og formatere.

 • Sette inn diagram i presentasjonen, redigere og formatere.

 • Lage tabell i PowerPoint

 • Overgangseffekter og tekstanimering

 • Lysbildefremvisning

 • Utskriftsvalg

 • Lagre presentasjon som webside og hyperkoblinger (hvis tid)

Tid

Torsdag 11. januar 2007, kl. 0900 – 1500

Sted

Biskop Gunnerusgt. 6 (Byporten), Oslo

Kursavgift

Kr 1900 inklusiv lunsj og kursdokumentasjon

OBS! Ved påmelding etter fristen vil kursavgiften øke med kr 400

Påmeldingsfrist

1. desember 2006

*Det forutsettes et minimum på 6 deltakere for å kunne gjennomføre kurset. Dersom færre en minimumsantallet melder seg, forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset.