Ny kurssesong med flere arbeidskurs

Fagnemnden har kunnet glede seg over økt oppslutning om kurs den senere tiden. Det gir oss ekstra inspirasjon til å lage nye kurs med nye vinklinger.

Gode kliniske kurs og arbeidskurs innen flere fagområder er stadig etterspurt. Denne gang gjør vi bruk av populære svenske og danske kursgivere. Vi ønsker å fokusere på kompositt gjennom to forskjellige kurs. Vår svenske kollega, Thomas Jacobsen, vil vise oss veien til bedre komposittfyllinger ved å gjennomgå teoretisk bakgrunn og nyere forskning, men han vil også gi kliniske råd. Våre danske kolleger, Ulla Pallesen og Carsten Langemark; vil gi et arbeidskurs i bruk av komposittmaterialer. Her vektlegges estetikk, holdbarhet og det å bevare mest mulig tannsubstans. Vi regner med stor pågang, så vær raskt ute med påmelding. Kurset tilbys to dager.

Selv om amalgam ikke benyttes så mye som fyllingsmateriale lenger, ønsker vi å bli oppdatert på den pågående debatt om eventuell helserisiko ved bruk av amalgam. Du bør vite hva du skal svare når pasientene spør. Vi tilbyr også arbeidskurs i periodontal kirurgiske teknikker på grisekjever to kvelder. Samtidig setter vi opp et kurs som tar for seg tannpleierens og tannhelsesekretærens rolle ved periodontalkirurgiske inngrep.

Gilberto Debelians arbeidskurs om tekniske hjelpemidler i endodontien er stadig etterspurt og tilbys to dager. Mange går til anskaffelse av nytt og dyrt utstyr, men bruker det ikke i sitt daglige arbeid, fordi de ikke har lært å bruke det. På dette kurset vil du lære å stille inn mikroskopet riktig, benytte ultralyd og lære deg til å anvende MTA på perforasjoner.

Det er stadig ønsker om kurs innen protetikk og implantologi. Sven Scholander vil snakke om protetikk på implantater og tenner med spesiell vekt på behandlingsplanlegging. Frode Øyes kirurgikurs for allmennpraktikere viste seg meget populært og kommer nå i reprise. Han benytter film i undervisningen og du får med deg hjem en DVD, slik at snittføring, oppdekking og utstyr kan studeres i ro og fred.

De som ønsker en oppdatering i pedodonti vil kunne få en ny gjennomgang av fagfeltet. Hva bør vi se etter og hva bør vi henvise i kjeveortopedi? Både tannleger og tannhelsesekretærer har mulighet til å ajourføre seg her.

Ellers kan vi friste med kurs om hypnotiske teknikker og kurs i motivasjon. Lover og regler i tannlegerpraksis som tilbys med de siste oppdateringer er nyttig å få med seg. Tannbehandling av rusmisbrukere kan være utfordrende. Praktisk erfaring med tannbehandling av denne pasientgruppen er nyttig informasjon for hele teamet. Kurset i Helse- miljø og sikkerhet tilbys gratis til NTFs medlemmer, som er påmeldt et av de øvrige kurs.

TSE-modulene blir godt mottatt over hele landet. Fylkene og lokalforeningene takker stort sett ja til modulene som blir satt opp. Det er utarbeidet en 4-års plan for modulfordelingen. Noen nye fagansvarlige er kommet til og modulene er stadig i endring og forbedring.

De siste to årene har vi arrangert utenlandskurs i Toscana. Det har vært populært, både faglig og sosialt. Her er du velkommen til å være med på kurs enten du reiser alene eller vil ha med en ledsager. Neste vår går turen til Cuenca i Spania fra 28. april til 1. mai. Spesialtannlege Harald Gjengedal er med som kursgiver. Studer programmet nøye og vær tidlig ute med påmelding. Vi har begrenset antall plasser.

Velkommen til en ny kurssesong med faglig påfyll og oppdatering og hyggelig møte med kolleger.

Nina Wiencke Gerner

Leder NTFs fagnemnd