Innhold nr. 12/2006

Nor Tannlegeforen Tid. 2006; 116: 773-832