Protocols for Predictable Aestetic Dental Restoration

Irfan Ahmad

Boken henvender seg til tannleger som er interessert i keramiske restaureringer og estetikk. Den er bygget opp som en lærebok og tar svært grundig for seg alle trinn fra behandlingsplanlegging til sementering. Boken er som en klinisk reise med i alt 10 kapitler, ett for hvert av de essensielle stegene mot en vellykket restaurering.

Hensikten med boken er å gi klinikere kunnskap om hvordan en kan oppnå estetisk gode restaureringer som ikke skiller seg fra naturlige tenner. Selv om hver og en har sin egen måte å gå frem på, er det fint å bli gjort oppmerksom på at det er flere måter å nå målet på. Kapitlene er systematiske, oversiktlige og fulle av detaljer. Hvert kapittel har referanseliste. Det er mange kliniske fotografier av god kvalitet, og det er nyttige tabeller. På slutten av boken finner vi stikkordregister.

På grunn av de oversiktlige kapitlene med mange underavsnitt er det lett å slå opp og finne akkurat det en er interessert i. Å lese her vil nok for mange av oss føre til at vi tenker oss mer om og bruker litt mer tid på detaljene, slik at vi til slutt har gjort vårt beste i hver fase av prosessen.

Første kapittel tar for seg behandlingsplanlegging og vurderinger som skal føre frem til endelig behandling. Oftest vil det som har med estetikk å gjøre, kreve en helt annen tilnærming enn behandling som går ut på f.eks. å fjerne symptomer. Estetikk er subjektivt og krever aktiv deltagelse fra pasienten. Tannlegen må møte utfordringene slik at gjensidig tillit og respekt oppnås.

Kapittel 2 omhandler helse, funksjon og estetikk og hvordan dette er vesentlig for behandlingen. Periodontiets anatomi og individuelle variasjoner, samt okklusjon, artikulasjon, fonetikk, «Det perfekte smil» og «Golden proportions» tas opp.

Kapittel 3 tar for seg valg av helkeramisk materiale. Her kan vi lese om de fysiske og mekaniske egenskapene til ulike keramer på markedet, fordeler, ulemper og bruksområder. Forfatteren tar stort sett for seg single kroner.

Kapittel 4 handler om farger og lys og skyggers innvirkning. Hensikten er å få hele tannhelseteamet til å oppfatte, bruke og kommunisere om farge i den daglige praksis. Vi kan lese om opplevelse av farge, definisjoner og målinger, fargevalg og hvordan unngå feil.

Kapittel 5 tar for seg fundamentering og intraradikulær støtte. Forfatteren diskuterer retensjonsmuligheter ved oppbygging av ødelagte kroner. For endodontisk behandlede tenner gjennomgås ulike stifttyper grundig.

Kapittel 6 omhandler preparering. Prepareringsgrensens plassering og prepareringens design blir gjennomgått. Det gis retningslinjer for vinklinger og borbruk, og kliniske eksempler viser Procerakroner både i fronten og molarområdet.

Kapittel 7 diskuterer midlertidige restaureringer. Vi leser om forskjellige materialers egenskaper som styrke, fargestabilitet og biokompabilitet. Ved fronttannsbroer kan det være aktuelt å lage ulike utgaver for å prøve ut form. Ulike teknikker for fremstilling av provisoriet diskuteres også.

Kapittel 8 tar for seg avtrykkstaking. I tillegg til det vanlige avtrykket av preparerte tenner vil forfatteren gjerne at det skal tas et ekstra avtrykk når gingiva er leget og i normal posisjon. Det er da lettere å teste de estetiske forholdene i cervical- og kontaktområdene. Vi får høre om ulike avtrykksskjeer og materialer der fordeler og ulemper gjennomgås.

Kapittel 9 handler om innprøvingsstadiet. Et viktig stadium for å unngå senere skuffelser og misfornøyde pasienter.

Kapittel 10 tar for seg sementering. Et utall av faktorer gjør at den preparerte tannen ikke nødvendigvis blir hermetisk forseglet fra munnhulens miljø ved sementering av restaureringen. Forfatteren lister opp fordeler og ulemper ved ulike sementer.

Boken kan varmt anbefales til interesserte tannleger og kanskje også til studenter i klinikken. Den er i paperback og er skrevet på lettlest engelsk. Forfatteren kommer fra The Ridgeway Dental Surgery, Middlesex, UK.

Nina RyghThoresen 

218 sider, 446 illustrasjoner, 19 tabeller. Oxford: Blackwell Munksgaard; 2006. ISBN 1 – 4051 – 1820 – 2.