Tilbakeblikk

1906

Første molar i overmunden som basis for diagnose i Orthodontia

or 100 år siden pågikk det en diskusjon mellom representanter for «gammel» og «ny» ortodonti hvor Edward H. Angle, kjent for sin klassifikasjon av bittfeil, representerte det nye synet. I Tidende gjengis en omtale av debatten, og vi siterer følgende: «Tilhængerne af den gamle skole paastaar, at den første permanente molar er altfor variabel med hensyn til stilling, at den har en altfor tilfældig plads til at danne basis for diagnose. I modsætning hertil hevder Dr. Angle, at denne «tændernes konge» er en af de mest stabile punkter i hele vor anatomi fra et typisk standpunkt.»

September 1906, 8de hefte

1956

Opplysningsplakat

om et ledd i det opplysningsarbeid Helsedirektoratet driver i forbindelse med offentlig tannrøkt, har en utarbeidet en plakat: Hva bruker du lommepengene dine til? Kjøp ikke slikkerier.

Plakaten vil i september/oktober bli sendt til samtlige tannleger her i landet og til alle offentlige klinikker.

Tannleger og klinikker som ønsker flere eksemplarer enn de har fått tilsendt, kan henvende seg til Helsedirektoratets Tannlegekontor.

September 1956, hefte VII

1996

Endelig et bra oppgjør for tannlegene!

usteringsoppgjøret i kommunesektoren er i havn med et godt resultat både for AFs grupper generelt og tannlegene spesielt. 40 % av de avsatte midlene gikk til AF-foreningene. Det er mer enn en pro-rata fordeling skulle tilsi, og tannlegene var blant de AF-medlemmene som kom godt ut av oppgjøret. Tilleggene varierer imidlertid avhengig av stillingstype og ansiennitet.

September 1996, nr. 11