Oslo-fakultetet finalist i fremragende forskning

Det odontologiske fakultet i Oslo har sammen med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Matforsk og Norges Veterinærhøyskole dannet et konsortium som ønsker å utvikle det de har kalt «The Food and Bacteriology Centre», og er med det blant årets finalister til tittelen Senter for fremragende forskning (SFF).

Finalistene utgjør 26 av opprinnelig 98 søkere. Universitetet i Oslo er sterkest representert med 11 finalister, mens Universitetet i Bergen har fem, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet (NTNU) i Trondheim fire og Universitetet i Tromsø 2. UMB, Norges geologiske undersøkelser (NGU), Havforskningsinstituttet og Simula-senteret er representert med én finalist hver.

Hver av de 98 søknadene er først vurdert av tre utenlandske fageksperter. Deretter har en vitenskapelig komité med 11 internasjonalt høyt respekterte fageksperter, gått gjennom både søknadene og fagekspertuttalelsene, før Forskningsrådets SFF-utvalg har vurdert og gitt tilslutning til de anbefalingene som er gitt av den vitenskapelige komiteen.

 Forskningsrådet vil avgjøre hvem som får status som Senter for fremragende forskning i løpet av desember 2006.