Innhold nr. 11/2006

Nor Tannlegeforen Tid. 2006; 116: 693-772