Italienske mirakler

NTF arrangerte i mai måned et nytt kurs utenfor landets grenser – igjen i Italia. Årets kurs var lagt litt lengre nord enn fjorårets, men åstedet var fortsatt Toscana.

Denne gangen var det én kursgiver, avdelingstandlæge Ulla Pallesen fra Universitetet i København. Temaet – hvite fyllinger – kunne selvsagt bringe tankene i retning av amerikanske tilstander. I så fall ble man raskt og vidunderlig brakt ned på bakken. Ulla Pallesen er en rutinert foredragsholder – og holder orden på tankene. Egne, og endog kursdeltagernes. Det ble en instruktiv gjennomgang i bruk av plastfyllinger, med nyere materialers muligheter. Materialets begrensninger ble fremholdt, og bruk av alternative løsninger ble diskutert, ikke minst der problemene tårner seg opp med atrisjoner og erosjoner.

En «hands on» øvelse med avansert teknikk for oppbygning av incisiver var også lagt inn, likeledes gruppearbeid for behandlingsplanlegging av kasus fra den virkelige verden. Det er godt å høre en kursgiver med evnen til å bringe frem flere løsninger på våre daglige problemer. De tidvise hallelujapregede forestillinger som man utsettes for i stadig større grad var fraværende. Men vær ikke i tvil – Ulla Pallesen er en kursgiver med dynamitt i smilehullene.

Kursdeltagerne fikk oppleve Italia fra sin beste side – dessverre er det for liten tid til alt som ligger rundt hver sving, men det kan om ikke annet animere en (sic) til å legge sommerferien til støvellandet. Vår svenske guide med solide faglige kunsthistoriske kunnskaper og lokal viten om spisesteder, fikk vise oss noen høydepunkter. Siden vårt nye flyselskap kom på banen, er transportkostnadene på strekningen Oslo – Pisa brakt ned på særdeles behagelig nivå.

Fagnemnda – ved Nina Wiencke Gerner og Inger–Johanne Nyland, var stadig på plass, og sørget for at alt gikk på skinner. Mye arbeid ligger nok bak, men dette er vel anvendt tid. Kurs arrangeres over hele kloden, men NTFs edruelige linje i forhold til sponsing er viktig, og valg av innkvartering var en innertier.

Jeg håper dette nye tilbudet kan videreutvikles, slik at stadig flere får øynene opp for muligheten for NTFs medlemmer til å komme sammen i en slik setting. Muligheten til ikke å bli kjent med nye kollegaer kan nesten avskrives, om man reiser alene eller i følge. Det er stadig mye å lære over kaffekoppen i pausen. At pausene kunne avnytes i Toscana øker sinnets munterhet i ytterligere grad.

RolvPræsteng