Forskningsseminarer for PhD-kandidater og studenter ved Oslofakultetet

Prisvinner blant stipendiatene N. Abdul-Majeed fotografert mellom medlemmene av bedømmelseskomitéen, til venstre professor Vidar Bakken, til høyre professor Anne Christine Johannessen. Foto: Jon I. Nornes.

Den 2. juni 2006 arrangerte Det odontologiske fakultet i Oslo sin årlige forskningsdag i Auditorium 2, Geitmyrsveien, der fakultetets stipendiater var invitert til å presentere sine forskningsresultater. Stipendiatene konkurrerte om en incitamentspris på 10 000 kroner. Prisen er etablert som ledd i intensjonen om å styrke fakultetets stilling som forskningsfakultet av høy internasjonal standard.

Femten forskningsrapporter ble fremlagt muntlig, mens to var postere. Arbeidene tok utgangspunkt i både basale og kliniske problemstillinger; noen av dem kombinerte slike problemstillinger. Til å bedømme kvaliteten på arbeidene og presentasjonene var det oppnevnt en komité bestående av prodekan for forskning, professor Anne Christine Johannessen og professor Vidar Bakken, Det odontologiske fakultet, Bergen.

Presentasjonene var av uvanlig høy kvalitet dette året, og det var tydelig at fakultetets langsiktige strategi med betydelig satsing på forskning nå er i ferd med å gi uttelling. I den knivskarpe konkurransen om incitamentsmentsprisen vant N. Abdul-Majeed fra Institutt for oral biologi med presentasjonen «Bacterial communication: a strategy to survive». Veiledere var Anne Aamdal Scheie og Fernanda Petersen.

Den 15. juni 2006 presenterte studentene i 10. semester sine prosjektoppgaver i Store auditorium. Her var det satt opp en incitmamentspris på 5 000 kroner til beste presentasjon. Komiteen som bedømte presentasjonene bestod av fakultetets tilsynssensor professor Kyösti Oikarinen, dekan ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oulu, Finland og professor Per Thrane. Det var gledelig å se hvilket arbeid studentene hadde lagt i de 20 prosjektarbeidene, og at fakultetets lærere både i klinikk og preklinikk hadde bistått med verdifull veiledning. Vinner i kategorien studentprosjekter var Jenny Ferreira og Zahra Armingohar med rapporten «Munnstell i sykehjem: Effekt av individuelle instruksjonskort» Veileder var Tiril Willumsen.

IngarOlsen 

professor, prodekan for forskning