Fagnevnden informerer

Det har kommet signaler om at miljøvernminister Helen Bjørnøy har til hensikt å forby bruken av kvikksølv i Norge. Får hun det som hun vil, trer forbudet i kraft allerede fra 1. januar neste år.

Et forbud mot bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialer vil sannsynligvis få som konsekvens en økt bruk av plastbaserte materialer. Kompositt medfører som kjent økte krav til teknisk utførelse.

Fagnevnden har derfor invitert Didier Dietschi som er en av verdens ledende eksperter på kompositt, til å holde et heldagskurs i forkant av landsmøtet i Stavanger (11. oktober 2006). Dietschi som er fra Sveits, er redaktør av boken «Adhesive Metal-free Restorations» som har blitt oversatt til syv språk.

Norske tannleger har her muligheten til å få en omfattende oppdatering fra en internasjonal kapasitet med helt spesielle formidlerevner.