Ugyldig vitenskapelig produksjon

Det vesentlige av Jon Sudbøs vitenskapelige produksjon fremstår som ugyldig på grunn av manipulasjon og fabrikasjon av grunnlagsdata. Hans doktoravhandling og 15 vitenskapelige artikler bør trekkes tilbake. Medforfatterne frikjennes for fusk, mens veilederen, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet-Radiumhospitalet får kritikk.

Kommisjonen finner grunn til å rette en viss kritikk mot Universitetet i Oslo ved Det odontologiske fakultet for utlevering av pasientmateriale og -data til Jon Sudbø og hans veileder, Albrecht Reith, uten at det forelå deltakersamtykke eller dispensasjon fra taushetsplikten, heter det i rapporten fra den uavhengige granskingskommisjonen som ble lagt frem 30. juni. Det bemerkes at Universitetet i Oslo ikke har fått anledning til å imøtegå kritikken og at Universitetet har hatt et mer sekundært overordnet ansvar for Jon Sudbøs forskningsvirksomhet sammenlignet med Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Kommisjonen mener Sudbø har vært helt alene om jukset og har ingen indisier på noe annet, selv om den ser at det har vært ulike liberale tolkinger av Vancouver-reglene i forhold til medforfatterskap. Dette ses imidlertid først og fremst som et institusjonelt problem. Medforfatterskap innebærer ikke at man står som garantist for hele artikkelen, bare for sin del av den, fastslår kommisjonens leder Anders Ekbom.

Det er opp til Statens helsetilsyn å vurdere hvorvidt Jon Sudbø får beholde lege- og tannlegeautoriasjonen.