Representantskapet:

Valg

For toårsperioden 2006 – 07 valgte representantskapet:

NTFs hovedstyre

President: Gunnar Lyngstad, Nord-Trøndelag TF (76 stemmer)

Visepresident: Inger-Lise Solum Mathiesen, Oslo TS (44 stemmer)

(Ikke valgt: Kari Odland Bergen TF, 35 stemmer)

Medlemmer:

Rolf Terje Alvær, Rogaland TF (73 stemmer)

Marianne Gaarden, Troms TF (78 stemmer)

Kirsten Halonen, Østfold TF (66 stemmer)

Jørn André Jørgensen, Telemark TF (74 stemmer)

Svein Riiber, Oslo TS (61 stemmer)

Hildur Cecilie Søhoel, Bergen TF (61 stemmer)

(Ikke valgt: Kari Mette Andersen, Troms TF, 54 stemmer)

Varamedlemmer:

1. Arnt Einar Andersen, Sør-Trøndelag TF

2. Anna Fasting, Vestfold TF

3. Kari-Mette Andersen, Troms TF

Representantskapet godkjente leder og nestleder av Sentralt forhandlingsutvalg, Richard R. Næss fra Telemark TF og Jan Theien fra Akershus TF som henholdsvis representant og vararepresentant til NTFs hovedstyre.

Representantskapets ordfører og varaordfører

Ordfører: Christian Danielsen, Rogaland TF

Varaordfører: Ivar Hoff, Bergen TF

NTFs fagnemnd

Leder: Nina Wiencke Gerner, Oslo TS

Nestleder: Inger-Johanne Nyland, Rogaland TF

Medlemmer:

Ivar Parmann, Troms TF

Berit Øra, Sør-Trøndelag TF

Varamedlemmer:

Bjørg Heggen, Nordland TF

Tom Paulseth, Bergen TF

Redaksjonskomité for NTFs Tidende

Medlemmer:

Jon E. Dahl, Oslo TS

Tor E. Torbjørnsen, Sunnmøre TF

Anne Berit Utkilen, Bergen TF

Varamedlemmer:

Anders Godberg, Østfold TF

Morten Berge, Bergen TF

NTFs Kontrollkomité

Medlemmer:

Hanne M. Gaarder Almgren, Oslo TF

Thomas Sefranek, Nordland TF

Erik Münter Strand, Buskerud TF

Varamedlemmer:

Arnfinn Bergstrøm, Bergen TF

Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF

Terje Nøtland, Nordland TF

NTFs råd for tannlegeetikk

Leder: Rita Tilley Wilberg, Romerike TF

Nestleder: Olav Kvitnes, Nordland TF

Medlemmer:

Erling Iveland, Haugaland TF

Tore Lervik, Telemark TF

Aleidis Løken, Oslo TS

Varamedlemmer:

Sturle Tvedt, Bergen TF

Morten Klepp, Rogaland TF

Sisle Varegg Eide, Hedmark TF

NTFs ankenemnd for klagesaker

Medlemmer:

Bjørn Frode Hansen, Buskerud TF

Gerd M. Knudsen, Oslo TS

Anders Kristoffersen, Nordmøre og Romsdal TF

Varamedlem:

Henning Lygre, Bergen TF

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme:

Medlem: Trond Telje, Oslo TS (valgt for fire år)

(Dag Ørstavik, Oslo TS, valgt til 2007)

Varamedlem: Erik Saxegaard, Oslo TS (valgt for fire år)

Tannlegeundervisningens fond

Medlem: Arne Geir Grønningsæter, Bergen TF

Varamedlem: Kristin Klock, Bergen TF

Revisor

Ellen Amdal

Ellen BeateDyvi