TSE Modul 4: Periodonti

– en oppdatering til dagens viten

Til tross for bedring av tannhelsen i Norge er det fremdeles et stort periodontalt behandlingsbehov i den voksne befolkning. Endringer i trygderefusjonsordninger har videre aktualisert behovet for å være á jour innen faget.

Fagansvarlige

Førsteamanuensene Anne Isine Bolstad, Knut N. Leknes og Endre N. Vasstrand, professor emeritus Knut A. Selvig og spesialtannlege Ivar Hoff, alle fra Universitetet i Bergen. Spesialist i periodonti Kari-Mette Andersen, Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Nord-Norge.

Kursinnhold

TSE-modulen i periodonti tar sikte på å gi deltagerne oppdatert kunnskap om de periodontale sykdommers epidemiologi, etiologi og patogenese. Videre gjennomgåes praktisk diagnostikk, behandlingsplanlegging og en systematisk periodontal behandling som man mener allmennpraktikeren bør beherske. Moderne teknikker, muligheter og begrensninger for regenerasjonsbehandling vil bli belyst. Det vil bli lagt vekt på vedlikeholdsbehandling og hvordan man best kan opprettholde et godt behandlingsresultat over tid. Trygderefusjonsordninger og andre pasientrettigheter blir også grundig belyst.

Kurset vil blant annet ta opp følgende temaer:

 • Forekomst og behandlingsbehov

 • Etiologi og patogenese

 • Diagnostikk

 • Klinisk, røntgenologisk og mikrobielt

 • Hvordan finne risikopasienter

 • Terapiplanlegging

 • Pasientrettigheter

 • Periodontal behandling

 • Akutte periodontale tilstander

 • Vedlikeholdsbehandling

 • Oral rehabilitering

 • Vedlikehold av implantater og behandling av periimplantitt

 • Periodontal sykdom og generell helse

Målgruppe

Tannleger

Antall deltakere

Maks. 48

Sted og tid

Sør Trøndelag

Første samling 5. og 6. september 2005

Andre samling 7. og 8. november 2005

Romerike

Første samling 19. og 20. september

Andre samling 21. og 22. november

Påmelding til

Sør Trøndelag

Kai Åge Årseth

E-post: kaiage@online.no

tlf: 91 13 88 36

For øvrig informasjon, ta kontakt med kursleder Liv LyssandtræE-post: oppdtan@online.no

Romerike

Espen Solberg. E-post:

espen.solberg@ullensaker.online.no

Kursavgift

Kr 7 000

Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding

Nærmere informasjon om påmelding sendes ut lokalt.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se siden med generell informasjon.