TSE Modul 3: Kariologi

– «fra 0 til 100 på 90 dager»

Fagansvarlige

Professorene Ivar Espelid og Anne Bjørg Tveit. Begge fra Universitetet i Oslo

Kursinnhold

Kursprogrammet vil omfatte aktuelle problemstillinger og belyse nye trender innen kariesbehandling for barn og voksne. Eksempler på spørsmål som vil bli tatt opp: Finnes det nye kariesdiagnostiske metoder som gjør røntgenbildet og sonden overflødig? Hvordan skal vi forholde oss til høyere sukkerforbruk, brusdrikking, ugunstige spisevaner, spiseforstyrrelser og erosjoner? Behandler vi karies med ozon, fluor eller bor? Hva betyr de nye retningslinjene om bruk av tannrestaureringsmaterialer i den daglige praksis?

Trendene innen moderne kariologi er å få «profylaksen» på fote igjen, lage minimale prepareringer, hvite fyllinger og ta kosmetisk tannbehandling på alvor. Kan dette forenes med «evidence based» odontologi, et aktuelt begrep i tiden?

 • Ny kariesepidemiologi

 • Kariesprediksjon

 • Mikrobiologi og plakk

 • Kariesetiologi og –utvikling

 • Diagnostikk (klinisk, med røntgen, kjemikalier, lys, datateknikk med mer)

 • Forebygging – inkl. nye tanker om forebygging av initiale lesjoner

 • Fluor i dagens profylakse

 • Salivas rolle

 • Fissurforsegling

 • Kavitetspreparering – fra små lesjoner til nesten kroner

 • Materialvalg og –behandling

 • Bleking – intern og ekstern

 • Tannslitasje – etiologi, forebygging og behandling

 • Kariesbehandling på pasienter med tannbehandlingsskrekk

 • Arbeidsmiljøproblematikk knyttet til kariesterapi: yrkeshygiene, pasienter med bivirkningsprobematikk

 • Dentale biomaterialer brukt i kariesterapien: toksiologi, bruksområder, holdbarhet, økonomi, nye produkter.

Målgruppe

Tannleger

Antall deltakere

Maks. 48

Sted og tid

Oppland

Første samling 7. og 8. september 2005

Andre samling 17. og 18. november 2005

Påmelding til

Anne T. Mathiesen

Postboks 1136

2605 Lillehammer

Kursavgift

Kr 7 000

Avgift for lunsj o.a. fastsettes lokalt og kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding

Nærmere informasjon om påmelding sendes ut lokalt.

Avmelding

For nærmere opplysninger om avmeldingsrutiner, se siden om generell informasjon.