TSE Modul 1: Oral medisin & Gerodontologi

I den delen av modulen som omhandler oral medisin, blir det anledning til å oppdatere seg om medisinske risikopasienter og de vanligste oralmedisinske tilstander. Videre diskuteres ulike akutte og kritiske situasjoner som kan oppstå på et tannlegekontor.

I gerodontologidelen gis det en oversikt over aldringens mange fasetter, samtidig som de mest alminnelige kroniske sykdommer hos eldre diskuteres utfra deres odontologiske implikasjoner. Innholdet vil spenne fra sosiologiske og psykologiske aspekter til praktiske, odontologiske behandlingsmuligheter og profylakse.

Flere spesialproduserte videoer vil danne grunnlag for arbeid med PBL-oppgaver i tillegg til å være basis for forelesninger og diskusjoner for begge fagområdene. I periodene mellom samlingene skal deltakerne arbeide med til sammen fire PBL-oppgaver, to for hvert fagtema. Det forutsettes at deltakerne har tilgang til Internett. Krav til teknisk utstyr er beskrevet på siden med generell informasjon.

Fagansvarlig

Oral medisin

Professor Pål Barkvoll, Oslo (fagansvarlig)

Gerodontologi

Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland sykehus, Bergen (fagansvarlig) og overlege Olav Sletvold, St. Olavs Hospital, Trondheim

Målgruppe

Tannleger

Kursinnhold

Oral medisin
 • Hvor går odontologien – er det behov for mer medisinsk kompetanse?

 • Medisinske risikopasienter

 • Orale manifestasjoner av allmennsykdommer

 • Smertediagnostikk

 • Munntørrhetsproblematikk

 • Diagnostiske prinsipper – biopsier

 • Behandlingsprinsipper

 • Farmakoterapeutiske prinsipper

 • Infeksiøse sykdommer i munnhulens bløtvev

 • Oral cancer og precancer

 • Pasienter med infeksjonssykdommer – smitteregimer

Gerodontologi
 • Eldres orale helse og behandlingsbehov

 • Orale sykdommer hos eldre

 • Geroprotetikk

 • Om aldring

 • Sykelighet hos eldre

 • Farmakologi for eldre

 • Forebygging av karies og periodontitt

 • Behandlingsteknikker og materialvalg

 • Tannpleie for

  • pasienter med Parkinson

  • geriatriske pasienter

  • pasienter etter slaganfall

  • pasienter med demens

 • Samarbeid med annet helsepersonell

Sted og tid

Foreløpig ingen kurs planlagt høsten 2005