Tannlegeforeningens systematiske etterutdanning

TSE er et fleksibelt etterutdanningsprogram som i stor grad baseres på fjernundervisning (FUV) og bruk av moderne informasjonsteknologi (IT). Etterutdanningen er etablert med fem fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre. Problembasert læring (PBL) er valgt som pedagogisk metode fordi den både tilgodeser krav om individuell læring og stimulerer til samarbeid. Metoden er egnet til å skape holdningsendringer og til å formidle teoretiske og praktiske ferdigheter.

Undervisningsmodulene i TSE er bygget opp med to tradisjonelle samlinger (innledning og avslutning) og en lokal gruppesamling med læringsperioder imellom. På samlingene formidles dagsaktuell viten via forelesninger, demonstrasjoner og diskusjoner, på gruppesamlingen og i læringsperiodene via IT og FUV. Deltakerne skal arbeide i basisgrupper på 6-8 personer. Gruppene bør fortrinnsvis være lokalt basert slik at deltakerne kan møtes mellom samlingene, men de kan også helt eller delvis arbeide via nett og telefon. Fordi TSE-arbeidet er gruppebasert, egner det seg godt for eksisterende eller planlagte kvalitetssirkler, kollegagrupper, lokale tannlegeklubber e.l. TSE passer like godt for offentlig ansatte som privatpraktiserende, og det er absolutt ingen ulempe dersom basisgruppene består av kolleger fra begge ervervsgrupper.

I undervisningen benyttes et bredt spekter av pedagogiske elementer, bl.a. tradisjonelle plenumsforelesninger, videoinnspilte forelesninger (CD-ROM), forelesninger på TSEs nettsted (tekst, bilder), bruk av diskusjonsforum og chat på nettet og PBL-arbeid i grupper. Gruppenes arbeid følges i hele kursperioden opp av de fagansvarlige, lokal kursleder og NTFs sekretariat. Det er ikke lagt opp til noen formell prøving av faglig kunnskapsnivå, men formell godkjennelse av kursene (diplom) forutsetter tilstedværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppens PBL arbeid

Det forutsettes at deltakerne har tilgang til PC/Mac med Internett og e-post, CD-ROM og mulighet for avspilling av lyd og video. Minstekrav til maskin- og programvaren er:

  • PC med Windows 95/98/2000/NT, XP eller tilsvarende Mac

  • 300 mHz Pentium II prosessor

  • 32 * CD-ROM

  • Skjermkort som kan vise tusener av farger i minimum 800 * 600 oppløsning

  • 32 MB RAM

  • Lydkort og høytalere

  • PowerPoint for nedlasting av forelesninger fra nettstedet

  • Word for å skrive/lese dokumenter som produseres av gruppen

Vi anbefaler sterkt ADSL, bredbånd. Dette vil redusere den tiden det tar å åpne nettbaserte presentasjoner vesentlig.

Deltakerne bør ha en nyere versjon av MS Office programvarepakke (Word, Excel, PowerPoint m.m.). De bør ha noe praktisk erfaring med bruken av PowerPoint og Word og i å bruke e-post. Det er dessuten en fordel å ha litt kjennskap til bruk av Internett og de søkemuligheter som finnes der.

Modulkursene i TSE tilbys lokalforeningene etter en viss plan. Medlemmer av de respektive foreninger der et TSE-kurs arrangeres, har fortrinnsrett til deltakelse.

Avmeldingsregler

Påmelding til TSE er bindende og all avmelding vil belastes med avmeldingsgebyr. Før kursstart får deltakerne tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til TSEs nettsted, Classfronter. Ved avmelding etter utsendelse av denne informasjonen vil innbetalt kursavgiften ikke returneres. All kommunikasjon i forbindelse med avmelding skal foregå skriftlig, helst via e-post.

KURS HØSTEN 2005

Modul

Sted

Tid

Oral medisin og Gerodontologi

Foreløpig ingen kurs høsten 2005

Endodonti og Traumatologi

Nordmøre og Romsdal

1. – 2. sept. / 31. okt. – 01. nov.

Rogaland

24. – 25. aug. / 26. – 27. okt.

Kariologi

Oppland

7. – 8. sept. / 17. – 18. nov.

Periodonti

Sør Trøndelag

5. –6. sept. / 7. – 8. nov.

Romerike

19. – 20. sept. / 21. – 22. nov.

Protetikk

Bergen/Hordaland

20. – 21. sept. / 22. – 23. nov.

Telemark

6. – 7. sept. / 2. – 3. nov.