Mitt billedskapende prosjekt

Mette Bjørner (1954 –2004). Maleri fra den retrospektive minneutstillingen «Med lupe på livet». Albin Upp 23. april – 14. mai 2005.

Å se med lupe på livet; finne og fokusere på de små temaer, spinne en fortelling og komponere ut fra en stemning, en overbevisning eller en fornemmelse.

Jeg søker ikke de store sammenhenger, men kommenterer en opplevelsesverden ut fra lupeperspektivet; finner et frø og dyrker det frem.

Slik søker jeg etter det «noe mer» som ligger i det små, etter en understrøm under tankene og en fabel som følger denne strømmen.

Mette Bjørner 18.01.2003